Позиция на Община Бургас за процесите в Сдружение „Бургаска писателска общност“ и списание „Море“ 

Петък, 10 Май 2024
Публикувано от: Димитър Шишманов
Списание "Море"

На 26 април в Община Бургас бе получено писмо, подписано от проф. Михаил Неделчев, доц. Йордан Ефтимов, Петър Чухов, проф. Кирил Топалов, проф. Александър Шурбанов, проф. Алберт Бенбасат, проф. Пламен Антов и д-р Митко Новков, свързано с промени в литературното списание „Море“.  Официален отговор бе подготвен и изпратен на мейла на проф. Неделчев на 2 май. Тъй като впоследствие същото писмо бе изпратено отново с подписите на още интелектуалци, публикуваме становището на Община Бургас. 


            „Уважаеми интелектуалци, 
            Благодарим  Ви за загрижеността за бургаското литературно списание „Море“.
Радваме се, че литературният живот в града ни предизвиква толкова силен обществен резонанс и най-вече сред личности с авторитет и силно присъствие в българската литература. 
Длъжни сме да ви информираме коректно за фактологията, свързана с избора на ново ръководство на Сдружение „Бургаска писателска общност“ и нов редакционен екип на списание „Море“, съответно и на алманаха. 
Със свое решение от 17 декември 2015 г. Общински  съвет – Бургас  дава съгласие от 1 януари на 2016 г. „дейностите по подготовка, списване, редактиране, издаване и организиране на разпространението на сп. „Море“ да бъдат извършвани от Сдружение „Бургаска писателска общност“. 
Съветниците са взели демократично и заслужаващо уважение решение да предоставят на творците правото и отговорността автономно да организират целия процес по издаването на литературното списание. 
Следва друго решение на Общински съвет – Бургас от 30.01.2017 г., с което се урежда статутът на редакторите, като тяхната дейност и заплащане също се прехвърлят към Сдружение „Бургаска писателска общност“. Тези решения са в сила и досега. Общинската администрация не смята, че трябва да се намесва в творческия процес. 
Подкрепата на местната литературна общност е един от приоритетите в културната политика на Община Бургас, затова в Бюджет 2024  са предвидени следните средства, които се предоставят на Сдружение „Бургаска писателска общност“: 48 хил. лв. за списание "Море" и сайта на сдружението, 10 хил. лв. за културни прояви в Дом на писателя. Отделно от това 15 хил. лв. са предвидени за Националния конкурс за поезия на името на Христо Фотев, който Община Бургас организира в партньорство с Бургаска писателска общност. Тази година получихме и допълнително финансиране от Министерството на културата, което ни позволи да отбележим достойно 90-ата годишнина от рождението на Христо Фотев с въздействащ спектакъл като част от церемонията по обявяване на победителите. 
Община Бургас подкрепя и издаване на книги на бургаски автори чрез едно от направленията на Общински фонд „Култура“.
Междувременно, в началото на март, при спазване на Устава на сдружението, бе избран нов УС и нов председател. Г-н Иван Сухиванов, редактор в списание „Море“, също бе предложен за член на УС, но не събра достатъчно гласове.
С изключително уважение към г-н Сухиванов като поет, белетрист, критик, д-р по литература и редактор на списание „Море“, фокусираме вниманието ви върху факта, че в продължителен период от време издаването на списание „Море“ се извършваше единствено и само от него. През годината преди кончината си изключителният поет Росен Друмев, другият редактор, не бе в състояние да участва пълноценно в процеса по подготовката и издаването на списанието. Това е сериозна и отговорна дейност, зад която е редно да стои екип, да има ясни правила на работа и разпределени отговорности. Извършването на целия обем от работа от един-единствен човек рефлектира върху качеството на продукта и крие рискове от необективност и други грешки. В тази връзка Ви информираме, че след брой 1 за 2024 г. бяха получени сигнали от автори и издателства за използвани текстове и снимки без тяхно съгласие. Оставяме на Вас да прецените какви могат да бъдат последиците от това. Тъй като част от подателите на писмото са в художествения съвет на визирания бр. 1 от 2024 г., резонен е въпросът дали те, в това си качество, са информирани как е съставен броят. 
Надяваме се, споделяте позицията, че в Бургаската писателска общност има достатъчно подготвени, талантливи и всеотдайни творци, които да гарантират споменатата и от Вас „толкова важна приемственост спрямо Недялко-Йордановото и Христо-Фотевото наследство“. 
Едно от решенията на новия Управителен съвет на Бургаска писателска общност е следващият брой на списание „Море“ да има нови редактори, като заедно с това се изготви нова концепция за съдържанието и визията на общинското списание, както и план за неговото популяризиране в национален мащаб. По какъв начин новите редактори ще работят с Иван Сухиванов, е въпрос на техен избор и решение.
Призоваваме всички, които проявяват загриженост за марката „Море“, да проявят търпение и да дадат кредит на доверие на новото ръководство и редакторите. Обновяването на едно литературно издание е процес, който изисква усилия и време. Поемаме ангажимент след излизането на бр. 2 за 2024 г. Община Бургас, заедно със Сдружение „Бургаска писателска общност“, да организира публично представяне на изданието.
В ръцете на писателската общност е и изборът на художествен съвет. Досега това е ставало по еднолична преценка на единствения редактор.  
Отново благодарим за интереса към литературния живот в Бургас и да Ви уверим, че Община Бургас ще продължи да подкрепя Сдружение „Бургаска писателска общност“ при спазване на демократичните принципи и зачитане на творческата свобода.
 
 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 986 Последна промяна: 20:04:06, 10 май 2024