Предлага се въвеждане на платено паркиране в нови зони и оптимално използване на уличната мрежа за престой на автомобили

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 12 Февруари 2021
Публикувано от: Мариета Ханджиева
Предлага се въвеждане на платено паркиране в нови зони и оптимално използване на уличната мрежа за престой на автомобили

Мотивирано от множество искания, подписки и жалби, свързани с проблемите с паркирането в централната градска част на Бургас, в местния парламент ще бъде внесено предложение за въвеждане на платен режим на паркиране в нови три зони, обособили се като свръхнатоварени и с изчерпан капацитет,. Предвижда се те да бъдат със следните граници:

- Ул. „Одрин“, бул. „Сан Стефано“ и ул. „Уилям Гладстон“;

- Бул. „Сан Стефано“, бул. „Стефан Стамболов“, ул. „Дунав“ и бул. „Демокрация“;

- Бул. „Демокрация“, ул. „Копривщица“, ул. „24-ти Черноморски пехотен полк“ и ул. „Константин Величков“.

В допълнение на това се предвижда да бъде въведена мярка, която до момента не е прилагана в платеното паркиране в Бургас, а именно свръхнатоварени участъци от синята зона през летния сезон да преминават в режим зелена зона и обратно. За пилотния проект през 2021 г. се предлагат за включване следните улици:

- Бул. „Демокрация“, между ул. „Войнишка“ и ул. „Цар Симеон I“;

- Ул. „Княз Ал. Батенберг“;

- Ул. „Филип Кутев“;

- Ул. „Антим I“, между ул. „Булаир“ и ул. „Филип Кутев“;

- Ул. „Емил де Лавеле“, между ул. „Булаир“ и ул. „Филип Кутев“;

- Ул. „Славянска“, между ул. „Булаир“ и ул. „Филип Кутев“;

- Ул. „Крали Марко“, между ул. „Булаир“ и ул. „Филип Кутев“;

- Ул. „Морска“, между ул. „Булаир“ и ул. „Филип Кутев“;

- Ул. „Цар Симеон I“, между ул. „Булаир“ и ул. „Княз Ал. Батенберг“;

- Паркинг (бивша Фрегата);

 

Прогресивно и трайно продължава да нараства броят на новорегистрираните автомобили на територията на гр. Бургас. Това автоматично води като последствие необходимостта от осигуряване на възможности за паркиране в границите на населеното място. Осезаемо се чувства тази нужда в централните зони и край Приморски парк, където все още няма въведен режим на паркиране.   Тези участъци се натоварват допълнително, създават се предпоставки за задръствания, трудности при шофиране и пътнотранспортни произшествия.

Практиката показва, че в зоните с режим на паркиране нарушенията се свеждат до минимум, а при появата на нарушители се вземат бързи и адекватни мерки, 

Предвидената зона с комбиниран режим ще даде възможност за периода от 1 май до 30 септември за всяка текуща година, обособените и изрично посочени участъци да преминават от реда и условията на синя зона в зелена зона. Този режим се предвижда като подходящ вариант за непрекъснато регулиране на участъци, които са натоварени целогодишно и изискват постоянен контрол поради интензивния трафик, ограничените места за паркиране и липсата на друг подходящ начин за организиране на безопасното и непрекъснато ползване на всички елементи от пътното платно в засегнатите участъци.

Разширението на зоната и преминаването от един режим в друг е свързано и с текущата работа по интегрирания градски модел за обновяване и оптимизиране на транспорта, във връзка надграждането на системата от бързи автобусни линии чрез реконструкция и рехабилитация на важни пътни артерии.

Очакванията са да се регулира неправилното паркиране, което до голяма степен ограничава и затруднява движението в изброените райони. По този начин ще се създаде цялостна нова схема и организация на транспортно-комуникационната мрежа в посочените зони от града, като са съобразени заложените нови участъци за паркиране. 

Целта на промените е да се използват оптимално възможностите на уличната мрежа за обособяването на регламентирани паркоместа, като това бъде съобразено с новата организация на движение, системата от велоалеи и действащите подробни устройствени планове. Така ще се осигурят условия за безопасно движение не само на автомобили, но и на пешеходци и колоездачи. 

 За прилагане на новата уредба по отношение въвеждането на новите участъци ще бъдат предвидени средства в бюджета от издръжката на ОП „Транспорт“ в размер на около 20 000 лева.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4739 Последна промяна: 12:14:58, 12 февруари 2021