Представиха проекта за модернизиране на уличното осветление

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 27 Май 2021
Публикувано от: Димитър Шишманов
Представиха проекта за модернизиране на уличното осветление

Днес се проведе встъпителна пресконференция за представяне на проект „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“. Проектът има за основна цел да подобри енергийната ефективност на уличното осветление в града чрез прилагане на мерки, свързани с реновиране на осветителната инфраструктура.

Основните дейности предвидени в проекта включват:

Пълна подмяна на осветителните тела – 2623 броя от системата за уличното осветление на главни булеварди в града с такива, консумиращи по-ниска мощност

Реновиране на табла за управление и стълбовна мрежа;

Oсъществяване на доставка и подмяна на неработещи или амортизирани измервателни устройства, конфигуриране на полевите програмно-технически средства на системата за работа с допълнително доставено оборудване;

Инсталиране на 24 броя соларни LED осветители на пешеходни пътеки;

Актуализация и частично надграждане на вече съществуващата автоматична система за управление и контрол на уличното осветление по бул. „Демокрация“, която ще позволява отдалечена диагностика, индивидуално управление и мониторинг на всеки осветител, възможност за автоматично димиране на всяко осветително тяло и намаляване на светлинния поток при липса на движещи се обекти.

Проектът се реализира с активното съдействие на партньора по проекта фирма „Норск Енерджи“, която ще осигури техническа експертиза за повишаване експертния капацитет в областта на енергийната ефективност и управление на енергията, чрез обмен на знания и опит с експерти на Община Бургас, както и ще съдейства за повишаването на обществената информираност на всички заинтересовани страни по отношение на разумното управление на енергията и приноса на страните донори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП).

Очакваните резултати от реализацията на проекта са подобрена енергийна ефективност на уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас, спестени емисии на въглероден диоксид в размер на 1328,66 tCO2/г.; намалена консумация на енергия - 1 123 038 kWh/г.; спестени финансови средства на обща стойност 197 048,25 лева годишно, повишено качество на живот и информираност на гражданите. Крайни ползватели на постигнатите в рамките на проекта резултати са, както жителите и посетители на града,така и експерти от Община Бургас, структури на местната и регионалната власт, бизнес, НПО, оператора на електроразпределителната мрежа.

Проект Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“, ДБФП № BGENERGY-2.001-0072-002. се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП).

Зони, с предвидено за подмяна и модернизиране улично осветление:

1. бул. "Тракия" II клас

2 . ул. "Янко Комитов" - III Б клас

3. ул. "Лазар Маджаров" - IV клас

4. Бул. "Сан Стефано"– oт ул. “Христо Ботев“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“ - III Б клас

5. ул. "Одрин" - III Б клас

6. Бул. "Княгиня Мария Луиза" - III Б клас

7. ул. "Фердинандова" от ул. “Уилям Гладстон“ до ул. “Индустриална“IV клас

8. ул. "Христо Ботев" - III Б клас

9. бул. "Сан Стефано - от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Стефан Стамболов“ " - III Б клас

10. бул. "Сан Стефано" - от бул. „Демокрация“ до бул. „Стефан Стамболов“ - III Б клас

11. ул. "Цар Симеон I" - IV клас

12. ул. "Константин Величков" - IV клас

13. ул. "Индустриална" - III Б Клас

14. ул. "Чаталджа" - III Б Клас

15. Бул. "Стефан Стамболов" - oт бул. “Демокрация” до бул. “Сан Стефано” - III Б клас

16. бул. "Стефан Стамболов" - от бул. Сан Стефано до ул.“Гурко“- III Б клас

17.бул. "Стефан Стамболов" - oт бул. “Никола Петков” до ул. “Транспортна” - II клас

18. бул. "Демокрация" – от ул.Цар Симеон“ до бул.“24 черноморски пехотен полк“ - III Б клас

19. бул. "Булаир" - III Б клас

20. бул. "Демокрация" от бул.“24 черноморски пехотен полк“ до ул.“Дунав“ - III Б Клас

21. ул. "Проф. Яким Якимов" - III Б клас

22. бул. "Тодор Александров" от ул.“Спортна“ до бул.“Захари Стоянов“ - II Клас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1811 Последна промяна: 14:16:06, 14 септември 2021