През изминалата седмица не са регистрирани превишения на нормите на замърсяване на въздуха

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 18 Октомври 2021
Публикувано от: Димитър Шишманов
През изминалата седмица не са регистрирани превишения на нормите на замърсяване на въздуха

Няма регистрирани превишения на средночасовите и на средноденонощните норми на контролираните замърсители за периода 11 – 17 октомври. Това показват данните на РИОСВ и Община Бургас.

На територията на община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 700 Последна промяна: 15:10:15, 19 октомври 2021