Проект на Бургаския свободен университет за профила на предприемачите в региона е класиран на първо място от Фонд "Научни изследвания"

Четвъртък, 19 Януари 2023
Публикувано от: Радостин Рачев
Фонд "Научни излседвания"

Проектното предложение на Бургаския свободен университет на тема “Нагласи на българските предприемачи и мениджъри към продължаващото професионално обучение и обучението на човешкия ресурс в организацията“ беше класирано на първо място в Конкурса за фундаментални научни изследвания на Националния фонд „Научни изследвания“.

Ръководител на проекта е проф. д-р Мария Нейчева, декан на Центъра по икономически и управленски науки в БСУ.

Разработката беше оценена с 99 от 100 възможни точки в област "Обществени науки", която освен икономиката, включва и политическите науки, правото, социологията, психологията, журналистиката и библиотечното дело.

Единственият по-висок резултат за цялата 2022 г. във всички области на науката в България – оценка със 100 точки, е присъден само на проект в областта на химическите науки, внесен от Института по органична химия на Българската академия на науките.

Проектът на БСУ е с продължителност три години. Ще се провеждат изследвания чрез анкети, фокус групи, ще се търсят решения за профила на предприемачите особено в региона на Черно море. Ориентиран е към споделяне на резултатите с органите, финансиращи малките и средни предприятия и стимулиращи заетостта в секторите.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 877 Последна промяна: 10:33:48, 20 януари 2023