Проф. Христо Бозов представи стратегическия мениджмънт на КОЦ-Бургас на конференция на Българското научно дружество по обществено здраве

Размер на шрифта: A A A Назад
Неделя, 28 Май 2023
Публикувано от: Димитър Шишманов
Проф. Христо Бозов представи стратегическия мениджмънт на КОЦ-Бургас на конференция на Българското научно дружество по обществено здраве

„Стратегически мениджмънт на Комплексния онкологичен център – Бургас в националната и регионална онкологична помощ“ бе темата на доклад, представен от управителя на Комплексния онкологичен център (КОЦ)-Бургас проф. д-р Христо Бозов пред Общото събрание на Българското научно дружество по обществено здраве (БНДОЗ), което се проведе в събота в Плевен.

Проф. д-р Христо Бозов е председател на дружеството. Той е отчел пред делегатите, че отново е проведена успешна конференция, след тази в Бургас миналата година. Дружеството е увеличило с 28 своите членове и вече са 370.

„Интересът към членство в нашето дружество, което се занимава с проблемите на Общественото здраве, нарасна значително. Взехме решение Медицински университет гр. Пловдив да е домакин на следващата 7-ма научна конференция на БНДОЗ догодина“, каза проф. д-р Христо Бозов.

Основните теми на последната конференция са били в направления: „Социална медицина и промоция на здравето“, „Здравни грижи“, „Първична здравна помощ“, „Хранене и диетика“, „Морска медицина“, „Психично здраве“, „Кинезитерапия, рехабилитация и ерготерапия“, „Дигитално здраве и телемедицина“.

Специално бе обсъден въпросът с възстановяването на пациентите, прекарали КОВИД-19 инфекция.

В конференцията са участвали представители на всички медицински университети в България, както и на медицинските факултети и факултетите по обществено здраве и здравни грижи на широкопрофилните университети, какъвто е Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

„Заедно с колегите от университета проф. д-р Владимир Гончев, проф. Евдокия Сотирова и проф. Стоянка Петкова представихме няколко доклада в областта на онкологичната помощ, виртуална и добавена реалност при обучение на студентите по медицина и здравни грижи, икономика на технологиите в здравеопазването и др.

Ректорът на университета проф. д-р Добромир Димитров удостои конференцията със своето присъствие и в своето приветствие при откриването благодари на научното дружество.

„3 пленарни доклада изнесоха представители на университетите в Бургас и Варна, както и на Община Плевен. Моят бе на тема «Стратегически мениджмънт на Комплексния онкологичен център – Бургас в националната и регионална онкологична помощ“, добави проф. Бозов.

Той подчерта, че стратегическият мениджмънт е вземането на стратегически решения и извършването на стратегически действия за постигане на перспективните цели на дадена организация.

„Стратегическият мениджмънт изисква: определяне на бъдещата ориентация; анализиране на възможностите и заплахите; оценяване на съществуващия потенциал; установяване на стратегическите позиции; набелязване на основните приоритети; разпределяне на разполагаемите ресурси; предприемане на практически действия и др. Представих пред форума някои от основните си цели в стратегическия мениджмънт на КОЦ-Бургас ЕООД, когато през 2018 г. бях избран за управител и по какъв начин, заедно с моя екип и колектива на КОЦ-Бургас, ги постигнахме, така че сега, през 2023 г., да сме едно от водещите лечебни заведения за онкологична помощ в Република България. Изпълняваме успешно няколко основни цели: подобряване на лечебно-диагностичния процес и привличане на повече пациенти, развитие на КОЦ-Бургас като клинична база за обучение на лекари и специалисти по здравни грижи, профилактична и просветна дейност сред обществото, строеж на нова сграда и подобряване на материално-техническата база, повишаване на заплатите на работещите при нас, организирахме много събития за промоция на здравето, дарителски и доброволчески кампании. За целта построихме нова сграда със собствени средства и кредит, в която разположихме най-модерна апаратура за диагностика и лечение на онкологични заболявания като ПЕТ скенер, СПЕКТ скенер и брахитерапия. Инвестицията е за 9 млн. лева, но така, освен че повишаваме качеството на лечебно-диагностичния процес, но и спестяваме ходенето на бургазлии до други градове. Постоянно модернизираме и двата линейни ускорителя. На тях може да се извършва най-съвременно лъчелечение на туморите, вкл. и чрез радиохирургия. Инвестирахме и доста средства за закупуване на най-съвременна 4D апаратура за лапароскопски гинекологични и хирургични операции. Тотално обновяваме апаратурата в Отделението по анестезиология и интензивно лечение, защото съвременната реанимация е основа на хирургията. Скоро ще закупим и най-съвременната система за горна и долна ендоскопия, с което нашите гастроентеролози ще диагностицират туморните заболявания на храносмилателната система. Преди 2 месеца закупихме съвременни апарати от най-висок клас за отделението по патоанатомия. По този начин колегите патолози ще поставят сигурни и точни диагнози, което е от ключово значение за лечението на злокачествените заболявания. Осигуряваме и най-модерните лекарства на лекарите в Отделението по медицинска онкология за адекватно лечение чрез химио-, имуно- и таргетна терапия. В тяхна помощ ще са и новите апарати, които осигурихме за отделението по клинична лаборатория.“, каза проф. д-р Христо Бозов.

Той посочи, че Община Бургас като собственик на търговското дружество подкрепя и спомага развитието му. „Кметът, общинските съветници и администрация стоят твърдо зад всеки наш успешен проект. Те знаят и разбират значението на публичните лечебни заведения, които осигуряваме качествено лечение на пациентите. И затова срещаме единодушна подкрепа и съдействие. За мен, като здравен мениджър, това е много важно, защото аз се опитвам да позиционирам КОЦ-Бургас като едно от водещите лечебни заведения за онкологична помощ на национално ниво.

Според данни от националната здравна статистика в момента оперативно лечение се оказва в 200, а консервативна онкологична помощ в 41 публични и частни лечебни заведения за активно лечение. За 2022 г. по отношение на болните на химиотерапия с нашите 2 380 пациенти.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1515 Последна промяна: 16:08:11, 28 май 2023