Празник за 1 юни ознаменува изпълнението на пилотния проект на Община Бургас за използване на геотермална енергия в Детска ясла №3

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 1 Юни 2023
Публикувано от: Радостин Рачев
Празник за 1 юни ознаменува изпълнението на пилотния проект на Община Бургас за използване на геотермална енергия в Детска ясла №3

С празник за 1 юни бе отбелязано успешното изпълнение на пилотния проект на Община Бургас за внедряване на възобновяеми енергийни източници за отопление и охлаждане чрез използване на геотермална енергия в сградата на детска ясла № 3 в ж.к. „Братя Миладинови“.

Това е първата и единствена инсталация за оползотворяване на геотермална енергия в общинска сграда на територията на община Бургас.

Детска ясла № 3 е построена през далечната 1962 г. и е с капацитет за 190 деца и персонал до 43 души. Досега сградата се отопляваше със стари чугунени радиатори с топлоносител гореща вода чрез комбиниран водогреен котел на природен газ и дизел. Котелната инсталация бе морално остаряла и изразходвала ресурса си. В сградата нямаше изградена инсталация за студозахранване и климатизация.

Според проекта се изпълниха 22 броя гео сонди на дълбочина от 100 м. всеки, доставиха се два термопомпени агрегата и се инсталираха съвременни конвектори в помещенията. Така бе изградена геотермална термопомпена инсталация и реконструирана отоплителната инсталация на сградата на детското заведение, която вече ще използва за отопление и охлаждане на сградата постоянната температурата на земята, като източник на топлина и студ.

Площта, върху която се намират сондажите, е облагородена и използваема, като е изградена нова детска площадка с ударопоглъщаща каучукова настилка и бетонови плочи за игри на децата.

Според прогнозите внедряване на възобновяеми енергийни източници за отопление и охлаждане чрез използване на геотермална енергия ще доведе до спестяване на 174 705 kWh/годишно първична енергия и на 276.61 т. CO2 емисии. Инсталираната мощност за отопление и охлаждане, както и горещото водоснабдяване, е 171.6 kW. Годишното производство на енергия от възобновяем енергиен източник ще бъде 234 414 kWh.

Дейностите са изпълнени в рамките на проект №BGENERGY-1.002-0004-C02 „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2191 Последна промяна: 16:02:39, 02 юни 2023