Система за управление на електронни устройства с поглед създава нови възможности в общинската администрация

Петък, 17 Февруари 2023
Публикувано от: Радостин Рачев
Система за проследяване на очи

Община Бургас с гордост внедри в работния процес най-новата и дългоочаквана придобивка - система за управление с поглед (eye tracker) на компютър или таблет. Така нашата администрация се превръща в първата в страната, а и една от първите в света публични институции, която въвежда подобно решение.

Целта на непрекъснатото надграждане на широката палитра ИТ джаджи и решения е създаване на достъпна виртуална и информационна среда за хора с физически, сетивни и интелектуални дефицити. Освен подобряването качеството на живот през повишаване на самостоятелността и намаляване разходите за чужда помощ, се осигурява среда за обучение и изпробване на различните технологии както от целевата група, така и от настоящи и бъдещи работодатели.

Новата система ще се използва в четири насоки. Първата , разбира се, е достъп до информация и административни услуги от хора със силно намалена подвижност или такива със когнитивни проблеми. Чрез устройството те могат да подадат нужното заявление или искане и да намерят точното съдържание без да се налага дори да докосват клавиатура, мишка или сензорен екран. Единственото, което е необходимо, е ползвателят да погледне и задържи погледа си върху желания обект - системата се грижи за останалото.

Втората насока за използване на системата за управление с поглед е за нуждите на администрацията. Общинските експерти ще тестват и развиват новите приложения за съвместимост и избягване на технически проблеми. Целта е да се гарантира безотказен достъп за всички. По време на работния процес служителите ще повишат знанията и информираността си в сферата "равни възможности за всеки".

Тези знания и умения ще бъдат особено ценни при третата насока - застъпничество пред работодатели и бизнес партньори за доверие и предоставяне на шанс за професионална реализация на представители от целевата група. Внедряването на системата е в пряка връзка с две от ключовите цели на Европейския съюз по отношение на хората с увреждания - достъпно цифрово съдържание, качествени и високоплатени работни места. На компаниите, които развиват своята дейност или тепърва предстои да навлязат на територията на общината, ще се демонстрира нагледно как да приспособят своите продукти и услуги, както и работните си места, за да са достъпни и използваеми от всички.

Четвъртата насока е най-авангардна. При нея ще се използват алгоритми на изкуствен интелект за наблюдение и събиране на данни за потребителското поведение при използване на съдържанието на интернет страницата на Община Бургас. Анализите ще показват кои обекти привличат най- голямо внимание и при кои услуги има затруднения при използване.

Системата вече бе тествана и калибрирана и е налична при заявяване от началото на календарната година.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 12638 Последна промяна: 10:34:16, 20 февруари 2023