Спортно училище “Юрий Гагарин” и Търговска гимназия организираха иновационен лагер по проект „Презареди бъдещето си/Re-power Your Future”

Четвъртък, 21 Март 2024
Публикувано от: Стефан Минчев
Изображение 1071490

На 19.03.2024 г. Международен конгресен център - Бургас беше домакин на Иновационен лагер, организиран от Спортно училище “Юрий Гагарин” и Търговска гимназия – Бургас. Двете училища са сред първите 17 в страната, одобрени да работят по пилотния за България проект “Презареди бъдещето си/Re-power Your Future. Той се реализира от Джуниър Ачийвмънт Европа и Джуниър Ачийвмънт България, в партньорство с Фондация „УниКредит България“.
Ключова съвместна цел на проекта е образованието да бъде завладяващо, полезно и интересно. Взаимодействието на двете училища се припокрива с целите на проекта, като се стреми да увеличи чувството на принадлежност у учениците към учебния процес, да ги мотивира в реализирането на пълния им потенциал в рамките на образователната система и да предотврати отпадането им от нея, показвайки им интерактивни методи, реална връзка с бизнеса, умения за планиране и успешно управление на личните финанси.

Инициатори на идеята за съвместна работа на двете различни училищни общности са учителите координатори по проекта: г-жа Красимира Якимова от Спортно училище „Юрий Гагарин“ и г-жа Анастасия Николова от Търговска гимназия – Бургас.

Официални гости на събитието бяха: г-жа Петя Петрова - началник на Регионално управление на образованието – Бургас; г-н Михаил Ненов – зам.-кмет «Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики» Община Бургас; г-н Mанол Тодоров – зам.-кмет «Спорт и туризъм»  Община Бургас; г-н Станимир Апостолов – зам.-кмет «Финанси, бюджет, икономика и морско дело» Община Бургас; г-н Иван Ненков - общински съветник, Председател на «Постоянна комисия по бюджет и финанси» Общински съвет – Бургас; г-жа Благовеста Петкова – главен експерт «Превенции и младежки политики, дирекция "здравеопазване, социални дейности и младежки политики» Община Бургас; г-жа Павлина Алексиева - старши експерт по «Физическо възпитание и спорт»  Регионално управление на образованието – Бургас; г-жа Хатидже Алиева – старши експерт Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас; г-н Калин Тодоров - директор - филиал «УниКредит Булбанк» АД; г-жа Елеонора Куртева – представител на «Екопак България» АД и директорите на двете партниращи училища: г-н Янчо Стойчев – директор на Спортно училище „Юрий Гагарин“ - Бургас и г-н Павел Чепов – директор на Търговска гимназия – Бургас.

Иновационният лагер беше открит с приветствено слово от г-н Павел Чепов – директор на Търговска гимназия – Бургас.

Приветствие с пожелание за мотивация към учениците отправиха г-жа Петя Петрова, г-н Михаил Ненов, г-н Станимир Апостолов и г-жа Хатидже Алиева.

С конферентна връзка във въвеждащата част се включи г-жа Елеонора Куртева.   

Водещ на интензивния уъркшоп беше Венцислава Венкова – регионален координатор за Бургас на Джуниър Ачийвмънт – България.

В събитието участваха над 40 ученици от двете гимназии, доброволци, както и учители, родители и треньори от Спортно училище „Юрий Гагарин“.

Иновационният лагер е образователен формат, разработен от Джуниър Ачийвмънт, който развива предприемаческите нагласи на младите хора, мотивирайки ги да бъдат изобретателни и да поемат рискове.

Под формата на интензивен уъркшоп, учениците работят в екипи и генерират идеи, като този модел на колаборация между тях развива предприемаческите им нагласи, мотивирайки ги да бъдат изобретателни и да поемат рискове. Това се случва в интерактивна среда, използвайки подхода на учене чрез правене. Учениците се събират, за да мислят върху конкретно предизвикателство (казус) и да предложат идеи за успешното му решаване. Участниците изследват многото нови възможности, които предлага съвременният свят, особено в сферите на науката и технологиите.

Учениците бяха разделени на 8 екипа, сформирани на случаен принцип и сплотени с игрова техника от регионалният координатор – Венцислава Венкова.

Казусът по избраната тема „Да навлезем в кръговата икономика“, постави работните групи пред предизвикателството да да генерират идея за бизнес с продукт от използвани алуминиеви кенчета или услуга, чрез която да ги рециклират. Важно условие беше идеята да бъде приложима в образователния процес или образователните институции. Избраният казус е с екосоциална икономическа насоченост.

Повече от четири часа учениците работиха с интерес по зададената тема.  

Ментори, подпомагаха ученическите екипи в работата върху предизвикателството, като ги навигираха и насърчаваха критичното мислене и вземането на решение от страна на младежите.

Всички участници разполагаха с необходимите материали и инструменти за работа.  Повечето екипи приложиха Канава на бизнес модела, калкулация за себестойност и SWOT анализ в своите проекти. Те заложиха на партньорството с институциите и бизнес организациите едновременно, обединявайки всички при решаването на поставения проблем. Така учениците сами достигнаха до скритата идея на учителите – моделът на взаимодействие и партньорство е правилният подход към устойчиво развитие.

В края на работната сесия групите презентираха своите предприемачески решения пред жури, което оценяваше по предварително поставени критерии, като всеки от тях задаваше допълнителни въпроси и бяха наградени трите най-добри проекта.

Сред проектите се представиха много креативни идеи, като екологични закачалки, отоплителна система, училищни шкафчета, офис мебели, рециклиращи роботи, иновативни системи за разделно събиране на отпадъци, хранилки за птици и др.

Партньорството на двете училища е модел на добра практика, при която се осъществява взаимодействие и активно сътрудничество между различните училищни общности,  институции и организации.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1661 Последна промяна: 11:03:36, 22 март 2024