Стартира проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН-Бургас

Понеделник, 21 Септември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова
__1.jpg

На 24.09.2020г. /четвъртък/ от 10:30 часа, в гр. Бургас, ж.к. „Възраждане“, ул. „ Александър Велики” № 37 Б (сграда на РСПБЗН-Бургас) ще бъде дадена начална пресконференция по проект "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на РСПБЗН-Бургас", ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0010-C02, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът предвижда повишаване на енергийната ефективност и постигане на клас на енергопотребление „В“ в две сгради с административно предназначение на РСПБЗН-Бургас.

В хода на изпълнението му ще бъдат извършени интервенции по ограждащи елементи и инсталации, подобряване на експлоатационните характеристики на сградата и осигуряване на достъпна среда за хора със затруднена мобилност.

Очакванията са спестената енергия да достигне около 65 % и да бъдат намалени въглеродните емисии във въздуха в този район на града. В същото време ще бъде подобрен комфортът на работещите в сградата 143 служители, както и този на повече от 8000 граждани годишно, ползващи административните услуги, предоставяни от институцията. С изпълнението на проекта ще бъде удължен жизненият цикъл на сградния фонд.

Проектът е с продължителност 24 месеца и се финансира от Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1208 Последна промяна: 09:47:03, 26 февруари 2021