Табелките в Община Бургас „поумняват“, създават ги млади спецове с увреждания

Петък, 28 Май 2021
Публикувано от: Мариета Ханджиева
Специални табелки за хора с увреждания в…

   Екипът на Община Бургас прави поредната важна крачка към създаване на равни условия за независим и пълноценен живот за всички жители и гости на града с трайни увреждания и ограничения в придвижването. В сградата на ул. „Александровска“ № 26 предстои монтирането на „умни“ интерактивни табелки на всички врати. Те съдържат пасивна и активна информация, представена по начин, лесен и подходящ за възприемане от хора с различни възможности и образование.

                В комбинация с тактилните карти се осигурява ясен, точен и безотказен метод за определяне местоположението във всеки един момент. Въпреки, че това решение изглежда старомодно, практиката показва, че системите за позициониране в закрити пространства за хора с трайни увреждания са прекалено сложни за използване и ненадеждни при продължителна работа, например в сградите на европейските институции. Освен това системата, внедрена в Община Бургас е на многократно по- ниска цена на придобиване и поддръжка.

                Самите табелки имат „смарт“ дизайн, макар че изглеждат семпло. Те представят 2 типа информация- пасивна и активна. Върху табелките е изобразен единствено номера на съответната  стая, както чрез плоскопечатни цифри, така и чрез брайлови символи. Видимо е и логото на Бургас, като наименованието на града ни е изписан на български и английски с тактилни букви.

                По- любопитна обаче е въведената активна информация. С помощта на набиращата все по- голяма популярност технология QR код, е обозначено предназначението на всяка стая. На самата табелка няма нито една плоскопечатна буква- цялата информация се изписва на екрана на устройството, което разчита кода. Този похват позволява текста да промени своята големина, шрифт, показва се хипервръзка към пространството от интернет страницата на общината, появява се директна възможност за изпращане на писмо по електронната поща. Възможността за промяна на шрифта е изключително необходимо за лицата с дислексия например. Тъй като тези хора не възприемат голяма част от буквите и цифрите от заобикалящата ни среда, за тях е създаден специален вид символи. А броят на тези хора непрекъснато се увеличава, дори във все повече български висши учебни заведения, те са най- голямата група студенти със специални образователни потребности.

                Разбира се, не са забравени и тези, които не виждат на екрана и тези , чиито устройства не разполагат с камера- за тях информацията се предава с помощта на NFC чип. Достатъчно е човек да допре своя телефон или часовник, оборудвани с такъв приемник, и цялата записана информация  ще бъде възпроизведена чрез текст или глас. Технологията е специално съобразена и не създава смущения за другите интелигентни системи в сградата.

                Самите табелки се разполагат на височина 1 м. от нивото на пода. Това разстояние  е предвидено за хора на колички, хора с патерици и канадки, слепи хора, малки хора, други лица с намалена подвижност. Дизайнът на табелките е разработен така, че при смяна на предназначението на едно помещение е необходимо само и единствено смяна на QR кода и препрограмиране на NFC чипа. Така се намаляват разходите за администрацията  и се извърля по малко  неразградим отпадък.

                Екипът на Община Бургас се гордее с факта, че подобно решение се прилага за първи път в Българската администрация като се реализира съвместно със специализирано предприятие за хора с увреждания. В разработката участват висококвалифицирани млади професионалисти с трайни увреждания. Те влагат всички свои знания и опит в намирането на най- адекватното решение, отговарящо в пълна степен на специфичните  потребности на отделния човек.  Бургас е първият град, където се прилага новата за страната UV технология цветен плосък и брайлов печат. Тази система освен от целевата група, се използва и като демонстрационен обект от екипа на Община Бургас към всички фирми и сдружения, желаещи да развиват дейност на територията на Бургас. Един от ключовете приоритети на администрацията е създаването на равностойни възможности за пълноценен живот и професионална реализация на всички, които имат физически ограничения.

Партньорството с иновативни компании, разработващи и внедряващи интелигенти решения е сред базовите приоритети за динамичното развитие на града.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2492 Последна промяна: 16:28:54, 28 май 2021