Търсят детски учители, образователни ментори и помощник възпитател по проект на Община Бургас и УНИЦЕФ България

Петък, 31 Март 2023
Публикувано от: Радостин Рачев
Изображение 1060200

Община Бургас обявява позиции за работа като детски учител, образователен ментор и помощник възпитател. Местата са по повод изпълнението на целите, заложени в сключения Меморандум между Община Бургас и УНИЦЕФ България: „УНИЦЕФ България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“, финансиран от УНИЦЕФ България.

Проектът има за цел да подобри достъпа на разселени от Украйна деца до условия за учене в ранна детска възраст и приобщаващо образование, да подкрепи социалната интеграция и включване в живота на общността на уязвими деца в неравностойно положение.

Новите позиции са 5 – детски учител - 2, образователен ментор - 2 и помощник възпитател, а местоработата им ще бъде в общностен център и център за споделено учене в ДГ „Райна Княгиня“ в ж.к. „Славейков“.

Необходимите документи за кандидатстване са мотивационно писмо в свободен текст (до 1 страница), автобиография (до 2 страници) в Europass формат по образец, достъпен на: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/bg/cv/compose, и копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен, както и на други съпътстващи сертификати/дипломи, удостоверяващи езикови компетенции, участие в проектна/доброволчески дейност.

Документите следва да се подават, не по-късно от 10 април 2023 г. /включително/, в деловодството на Община Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ 26, всеки делничен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17.00 часа, след входиране на заявление в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1. Кандидати, подали документи след изтичане на срока, няма да бъдат допуснати до участие.

Информацията свързана с настоящия подбор на кандидати ще бъде публикувана на страницата на Община Бургас, Раздел Кариери/Списък с допуснати и недопуснати кандидати. Допуснатите кандидати ще бъдат информирани лично за деня и часа на провеждане на интервюто.

Повече информация за подбора на кандидати е публикувана на страницата на Община Бургас, Раздел Кариери или направо на: https://www.burgas.bg/bg/obyavleniya-za-konkursi

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2179 Последна промяна: 11:12:09, 03 април 2023