Търсят се кандидати за приемни родители на деца до 3-годишна възраст

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 21 Ноември 2022
Публикувано от: Радостин Рачев
Търсят се кандидати за приемни родители на деца до 3-годишна възраст

Oбластният екип по приемна грижа към община Бургас е в процес на набиране, подбор, оценка и обучение на кандидати за приемни родители за отглеждане на деца от 0 – 3 годишна възраст. Те могат да бъдат доброволни и професионални.

В рамките на четиримесечно проучване кандидатите преминават през задължително обучение от квалифицирани специалисти. С утвърдените професионални приемни родители се сключва граждански договор за предоставяне на социална услуга.

 

Приемната грижа може да бъде доброволна или професионална:

- утвърдени доброволни приемни семейства получават средства за отглеждане на настаненото при тях дете, детски надбавки и целеви помощи при възникване на потребност;

- утвърдени професионални приемни семейства, получават средства за отглеждане на настаненото дете и финансово възнаграждение.

 

Месечното възнаграждение на професионалните приемни семейства се изчислява по следния начин:

- за отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата;

- за отглеждане на две деца – 160 % от минималната работна заплата;

- за отглеждане на повече деца – 170 % от минималната работна заплата.

 

Въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта се определя месечна издръжка спрямо гарантирания минимален доход /ГМД/, по следния начин:

За дете от 0 до 3 г. – 4 х ГМД;

За дете от 3 до 14 г. – 3,5 х ГМД;

За дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. – 4 х ГМД;

За дете с увреждане, настанено в приемно семейство – добавка от 1,2 ГМД.

 

Приемните родители ползват здравно осигурителни права и осигурителен стаж за пенсия. Нямат право да получават платено майчинство, да ползват платени болнични и получават обезщетение от „Бюро по труда“.

 

Към настоящия момент специален фокус е насочен към предоставянето на социалната услуга на деца от 0 до 3 годишна възраст.

За да бъдете приемен родител е необходимо:

-Да имате подходящи условия за отглеждане на дете в семейството;

-Да сте клинично здрав;

-Да не сте осъждан;

-Да не сте лишаван от родителски права.

 

За подробна информация относно социалната услуга „приемна грижа“, ви очакваме на ул. „Гладстон“ № 39, Младежки културен център или на тел.: 0895 442 030.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 926 Последна промяна: 16:09:54, 23 ноември 2022