Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ кани студенти и работодатели да участват в Кариерна борса

Вторник, 28 Март 2023
Публикувано от: Радостин Рачев
Изображение 1059939

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ кани студенти и работодатели да участват в тридневна Кариерна борса в периода 04.04.2023–06.04.2023 г., която ще се проведе във фоайето на Корпус Медицински науки на висшето училище.

По време на събитието представителите на бизнеса ще могат да направят подбор и среща със студенти и дипломанти в сферата на професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика” и в сферата на Информационно-комуникационните технологии. В рамките на Кариерната борса ще се проведе Хакатон по технически проблем, зададен от участващите работодатели. Участието е напълно безплатно.

Инициативата е в рамките на проект „Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1510 Последна промяна: 11:07:31, 29 март 2023