Узнайте повече за най-старото поселище, открито на територията на Бургас

Вторник, 9 Март 2021
Публикувано от: Мариета Ханджиева
IMG_0954.jpg

Първите археологически разкопки на праисторически паметник на културата „Селищна могила Бургас“, проведени от специалисти на Бургаския музей, са извършени през 2008-2009 г. Тогава екип с научен ръководител ас. Мирослав Класнаков проучва обекта. Това е най-древното селище в рамките на съвременния град. Възниква през късния период на новокаменната епоха – края на VI хил. пр. Хр., и просъществува през цялата каменно-медна епоха – V хил. пр. Хр.

Теренните наблюдения на културния пласт с дебелина 2.70 м. и анализът на откритите материали установяват, че в могилата са представени две праисторически епохи – неолит и халколит, всяка от които с по няколко нива на обитаване. Повечето от регистрираните жилища, структурите и инвентарът в тях са унищожени от силни пожари. Направената отлична реставрация на предмети и съдове дава възможност на публиката да се наслади на богатството на форми и украси, а също да обогати представите си за бита и културата на най-ранните земеделско-скотовъдни племена, обитавали територията на съвременния гр. Бургас.

Находките от Селищна могила Бургас са представени в зала „Праистория и древно корабоплаване в Черно море“ в Археологическия музей на ул. „Богориди“ 21. От 12 март, в рамките на месец, в зала 2 ще откриете фотоизложба, показваща работата на терен по време на разкопките. Експозицията работи от вторник до събота, от 9:00 до 17:00 часа.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2869 Последна промяна: 17:09:17, 09 март 2021