Вижте данните за състоянието на атмосферния въздух

Понеделник, 22 Март 2021
Публикувано от: Димитър Шишманов
823421d1c63d07f18ad66a7d7f0756b6.jpg

Едно превишение на средноденонощните норми на фини прахови частици е регистрирано през изминалата седмица. На територията на община Бургас за периода 15 – 21 март са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система ОПСИС и 1 мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и  стирен.   

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

Фини прахови частици:

 

АИС кв. „Долно Езерово“

на 15/03/ - 1.27 пъти /СДН/

За ограничаване на замърсяването на въздуха с фини прахови частици, с произход битово отопление, Община Бургас изпълнява проект за подмяна на старите печки на дърва и въглища с нови уреди на екогориво. Повече за проекта и условията за кандидатстване може да прочетете на адрес: https://www.burgas.bg/bg/proekti/proekt-namalyavane-na-zamarsyavaneto-na-atmosferniya-vazduh-s-fini-prahovi-chastitsi-v-kv-dolno-ezerovo-gr-burgas.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2673 Последна промяна: 14:57:32, 22 март 2021