Вижте екобюлетина за изминалата седмица

Понеделник, 22 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ff87b7f7a61705a591e68a2aa0e90ed4.jpg

На територията на община Бургас за периода от 15-ти до 21-ви февруари са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система ОПСИС и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и  стирен.  

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

Фини прахови частици

АИС кв. „Долно Езерово“:

На 17/02/ - 1.13 пъти /СДН/;

На 18/02/ - 1.25 пъти /СДН/;

На 20/02/ - 1.03 пъти /СДН/;

На 21/02/ - 1.01 пъти /СДН/.

 

Мобилна станция за КАВ - кв. „Долно Езерово“, кръстовището на ул. „Г. Дълбошки“ и ул. „Алабин“:

на 20/02/ - 1.00 път /СДН/.

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1210 Последна промяна: 09:46:50, 26 февруари 2021