Запознайте се в какви направления ще може да се кандидатства с проекти за подкрепа от Общински фонд „Култура“ през 2022 година

Петък, 29 Октомври 2021
Публикувано от: Мариета Ханджиева
Проекти Общински фонд Култура

Шест са направленията, по които ще може да кандидатстват за финансиране от фонд „Култура“ на Община Бургас творци и културни организации.

Две от тях са съвсем нови като съдържание – „Подпомагане на мултиплицирането на проекти, финансирани по Правилника на фонда и вече представени пред публика“ и „Мобилност“ /за представяне на прояви на друга територия/. Останалите направления са „Нови фестивали и други културни събития“, „Традиционни и утвърдени фестивали, конкурси, концерти и други събития от културния календар на Община Бургас“, “Произведения на бургаски писатели, поети и на автори от област история, културология и краезнание, както и юбилейни художествени произведения“, „Подпомагане заснемането на филми и ТВ сериали на територията на Община Бургас“.

Проектите по шестте направления ще се приемат и отчитат само онлайн, чрез специално разработена електронна система. Те ще се оценяват по конкретни критерии за всяко направление.

Целта на Общински фонд „Култура“ е стимулиране на многообразието на културното съдържание и засилване на конкурсното начало при подпомагане на творци и творчески общности. Правилникът на фонда беше приет от Общинския съвет през октомври и ще влезе в сила от 3 януари 2022 година.

Годишният размер на средствата във фонда се определят и приемат ежегодно от Общинския съвет заедно с бюджета на Община Бургас. Те са част от бюджета на „Други дейности по културата“ като ресурсът на Фонда може да достигне до 50 процента от средствата, предвидени в програма „Култура“.

Органът за управление на средствата по Фонда е Комисия за оценка на проектите. В нея има 7 постоянни члена – 6 общински съветници и 1 представител на администрацията. По отделните направления се включват независими експерти като временни членове.

Това е първото от поредицата съобщения, чрез които ще информираме общността за възможностите за финансиране на проекти от фонда. Пълният текст на Правилника може да бъде намерен на сайта на Общински съвет Бургас, раздел: Наредби и правилници/Обявени правилници - ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА ФОНД „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА БУРГАС | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС (burgascouncil.org)

Допълнителна информация може да се получи и от Отдел „Култура“ на Община Бургас. Вашите въпроси можете да изпращате на следните мейли: [email protected], [email protected], [email protected].

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2498 Последна промяна: 17:06:28, 29 октомври 2021