Вижте възможностите за кандидатстване в Академия по предприемачество в земеделието

Вторник, 21 Май 2024
Публикувано от: Димитър Шишманов
Академия по предприемачество в земеделието

Първата по рода си Академия по предприемачество в земеделието в България и в страните от ЦИЕ ще се проведе в гр. Бургас в периода 10 – 13 септември 2024. Участието в Академията е напълно безплатно, включва обучение (под формата на лекции и семинари) и финансова подкрепа (под формата на награди за успелите кандидати), а участниците ще получат сертификат за успешно завършено обучение. Кандидатстването изисква предварително проектно предложение, което ще бъде доразработено в рамките на Академията. Най-доброто предложение ще бъде отличено с финансова награда в размер на 5000 лева, с която участникът да изгради и/или доразвие своя проект.  
    Сред целите на Академия по предприемачество в земеделието са развитие на младежкото предприемачество и новосъздадени или млади компании от сектор селско стопанство и свързани под-сектори, както и оказване на подкрепа на иновативни концепции, идеи, продукти, услуги или процеси, които развиват потенциала на селското стопанство. 
Партньори на ЦНСССКЦИЕ в реализирането на Академия по предприемачество в земеделието са: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет и филиал – гр. Бургас на СУ; УНСС – Институт по предприемачество; Аграрен университет – Пловдив; Селскостопанска академия; Русенски университет „Ангел Кънчев“; Икономически университет – Варна; Национална служба за съвети в земеделието; порталът fininfo.bg, Цифров иновационен хъб „Тракия“, както и представители на местния бизнес.
Как да кандидатствате:
•    Могат да кандидатстват за участие както физически, така и юридически лица.
•    Проектите могат да бъдат в сектор селско стопанство или в свързани подсектори.
•    За да кандидатстват, участниците следва да попълнят формуляр за участие.
o    За кандидати – физически лица, формулярът е наличен тук: https://show.forms.app/apaccceec/academy-bg-individual
o    За кандидати – юридически лица, формулярът е наличен тук: https://show.forms.app/apaccceec/academy-bg-individual-1.
Къде и кога?
Академията ще се проведе в периода 10 до 13 септември 2024 г. в гр. Бургас (Международен конгресен център Бургас).
 Какви са Вашите ползи?
В рамките на Академията се предвижда обучителна програма от ЦНСССКЦИЕ и партньорите по проекта, както и от външни професионални лектори и ментори. Ще бъдат обхванати разнообразни аспекти от областта на предприемачеството, финансирането, управлението на риска и други важни за стартиращите предприятия теми.
Повече информация е налична на адрес: https://china2ceec.org/academy2024/.


 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 388 Последна промяна: 13:35:45, 22 май 2024