Все още има свободни места за потребители на най-новата социална услуга „Асистентска подкрепа“

Понеделник, 1 Март 2021
Публикувано от: Мариета Ханджиева
8bce290f6702add74bdad75bae2fca54.jpg

Все още има свободни места за потребители на най-новата в Бургас социална услуга „Асистентска подкрепа“ на Домашен социален патронаж. Това е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова грижа и подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване.

Максималната продължителност за ползване на услугата „Асистентска подкрепа“ от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Потребители на социалната услуга могат да бъдат:

- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг начин.

Капацитетът на услугата е до 355 потребители, а за обслужването им ще се грижат 120 асистенти.

Домашен социален патронаж - Бургас все още приема заявления от кандидат-потребители за включване в специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“ на адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19, ет. 1, тел.: 056 862 332.

Всеки, който иска да кандидатства за услугата, може да намери образец на заявлението тук: https://www.burgas.bg/bg/posts/view/45341

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2860 Последна промяна: 10:14:32, 02 март 2021