Все още можете да кандидатствате по мярка за устойчива заетост на хора в неравностойно положение

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 8 Септември 2023
Публикувано от: Стефан Минчев
Все още можете да кандидатствате по мярка за устойчива заетост на хора в неравностойно положение

Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, покани допустимите бенефициенти да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проектни предложения за кандидатстване по мярка за „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Целта е оказване на съдействие на лицата от целевата група и членове на техните семейства във връзка с достъпа им до заетост и тяхната реализация на пазара на труда. Целта е чрез ранно идентифициране на индивидуалните нужди и изготвяне на индивидуални профили на лицата, да се определят най-подходящите услуги за определен период. Фокусът е върху достъпността и устойчивостта на работното място, формиране на съзнание за проблемите на хората в неравностойно положение и възможно най-ранното им включване в трудовия процес за преодоляване и превенция на зависимостта от социалната система.

Крайният срок за представяне на предложенията е 29.09.2023 г., 17:30 часа.

Тук ще откриете повече информация за самото кандидатстване:

https://esf.bg/procedures/aktivno-priobshtavane-i-dostap-do-zaetost-na-hora-v-neravnostojno-polozhenie-2/

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1001 Последна промяна: 10:41:44, 08 септември 2023