Вземете карта за безплатно пътуване на децата в някой от касовите салони на „Бургасбус“

Сряда, 3 Април 2024
Публикувано от: Стефан Минчев
Вземете карта за безплатно пътуване на децата в някой от касовите салони на „Бургасбус“

"Бургасбус" ЕООД напомня на своите клиенти, че всички деца от 7 до 14 навършени години могат да ползват безплатно линиите в градския транспорт с карта за пътуване, издадена по образец, утвърден от министъра на транспорта и съобщенията.

 За да получат такава карта, родителите на децата във възрастовата група 7-14 години е необходимо да подготвят следните документи:

- КОПИЕ ОТ АКТ ЗА РАЖДАНЕ ИЛИ ДРУГ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ ВЪЗРАСТТА НА ДЕТЕТО.

- ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА, УДОСТОВЕРЯВАЩ ПОСТОЯННИЯ ИЛИ НАСТОЯЩИЯ МУ АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС.

- АКТУАЛНА ЦВЕТНА СНИМКА НА ДЕТЕТО.

Картите са персонализирани и със срок на валидност една година от датата на издаването, а когато детето навършва съответната възраст през този период – до датата на навършване на годините. Самото им издаване също е безплатно. 

Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.

Картите за безплатно пътуване се издават във всички касови салони на „Бургасбус“ ЕООД – Транспортна къща, Автогара Юг, Автогара Запад и Терминал „Меден рудник“. Достатъчно е да присъства единият родител/настойник, който отговаря на условията и има постоянен или настоящ адрес на територията на община Бургас.

Напомняме на родителите на малчуганите до 7 навършени години, че също имат право на карта за безплатно пътуване в градския транспорт, като условията за издаването им са същите, с тази разлика, че не е необходима снимка.

По отношение на пътуването в междуселищния транспорт се запазва правото на децата от 0 до 7 години да пътуват с безплатни билети. Новото е, че от 01.02.2024 г. пътуващи във възрастова група от 7 до 14 навършени години могат да ползват 50 % отстъпка от цената на билета. За целта е необходимо при всяко пътуване да се представя копие на акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето.

Призоваваме родителите да бъдат отговорни и винаги при ползване на обществен транспорт да носят съответните документи за пътуване на своите деца. Непредставянето им при проверка от контролен орган – кондуктор, инспектор или водач, може да бъде основание за таксуване с редовен билет.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1464 Последна промяна: 10:22:56, 03 април 2024