За втора поред седмица няма превишение на нормите на контролираните замърсители

Понеделник, 15 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
823421d1c63d07f18ad66a7d7f0756b6.jpg

За втора поред седмица не са регистрирани превишения на средночасовите /СЧН/ и на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, показват данните на РИОСВ и Община Бургас.

На територията на община Бургас за периода 8 – 14 февруари са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.  
 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1399 Последна промяна: 17:01:21, 18 февруари 2021