Започна рекултивацията на старото депо в Братово

Четвъртък, 11 Март 2021
Публикувано от: Димитър Шишманов
DSC_0834.JPG

Старото депо за неопасни битови отпадъци край Братово вече се рекултивира. Сметището функционира от 1982 година, а след въвеждането на регионалната система за управление на отпадъците през 2015 година то беше закрито.

Дейностите по рекултивация започнаха днес и ще протекат на два етапа – технологична и биологична. Първият тип обработка включва оформяна на клетката на депото, предепониране на отпадъци, почистване на околните територии и отвеждане на инфилтратните води. Предстои изграждане и на съоръжения за отвеждането на намиращия се в депонираните материали биогаз.

Биологичната рекултивация включва поставяне на почва и засаждане на трева, което ще позволи мястото да стане естествена част от заобикалящата го околна среда.

„Рекултивирайки това депо, ние съхраняваме природата на Бургас. По този начин ще бъдат защитени близките земеделски имоти и езерото Вая от нежелани въздействия“, каза кметът на Бургас Димитър Николов.

„Проектът има голямо значение за опазването на екосистемата в района, защото няма да се допусне замърсяване на повърхностните води, които текат в близост до клетката“, допълни зам.-кметът Весна Балтина.

Рекултивацията ще обхване площ от близо 117 декара. Срокът за изпълнението на предвидените дейности е 24 месеца. Проектът на Община Бургас за изпълнението на рекултивационните дейности е озаглавен "Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово", ДБФП BG16M1OP002-2.010-0034-C01, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансиран от ЕФРР.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4343 Последна промяна: 16:26:46, 11 март 2021