Започват дейностите на международен младежки обмен, в който ще си партнират организации от България, Турция, Румъния, Сърбия и Северна Македония

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 6 Септември 2022
Публикувано от: Стефан Минчев
Започват дейностите на международен младежки обмен, в който ще си партнират организации от България, Турция, Румъния, Сърбия и Северна Македония

В периода 7-13 септември в гр. Приморско започват дейностите на международен младежки обмен, в който ще си партнират организации от България, Турция, Румъния, Сърбия и Северна Македония. Основна цел на проекта е включените в него млади хора да пресъздадат под игрова форма характерни персонажи от фолклора на своите съседи, да влязат в съпътстващите ги образи и така, играейки, да се запознаят със знакови легенди и предания за миналите героични времена, за трудния път, който Балканите (този специфичен югоизточноевропейски регион) са извървели в историята си. Действеното пресъздаване (под формата на игра и импровизация) на предания, легенди и митове ще улесни възприемането на идейно-естетическия им свят, съхранил родовата памет на Балканите през вековете. Поставя се акцент върху образователната стойност на културното наследство, както и върху неговия принос за засилване на чувството на принадлежност към общото европейско пространство и изграждането на по-сплотени общества.

Чрез своята работа българската организация сдружение ”Арт Уей” и нейните партньори от чужбина се стремят да насочат вниманието на младото поколение в посока борба с негативните предразсъдъци, към изграждане на едно по-толерантно и солидарно отношение към хората от различни култури.

Подкрепата на Европейската комисия за иизготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на екипа по проекта и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 229 Последна промяна: 10:17:12, 08 септември 2022