Заснемат покривите на Бургас, за да знае всеки изгодно ли е да поставиш слънчеви панели

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 29 Ноември 2022
Публикувано от: Стефан Минчев
Заснемат покривите на Бургас, за да знае всеки изгодно ли е да поставиш слънчеви панели

Община Бургас е одобрена да бъде водещ партньор на проекта „Градове, захранвани от слънцето. Да отключим слънчевия потенциал на Бургас и София. (Слънчеви градове)”, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI). При изпълнението му тя ще си партнира със Столична Община и Българска соларна асоциация.

Целта е създаване и прилагане на ефективни мерки и инструменти, които да улеснят гражданите, институциите и представителите на бизнеса в градовете Бургас и София при вземането на решение за инвестиране във фотоволтаични централи върху покривите на сградите, в които живеят, работят или упражняват търговска дейност.

Ефективното взаимодействие между партньорите вече може да стартира, след като днес бургаският местен парламент подкрепи единодушно инициативата.

 

Основните дейности по проекта с участието на Община Бургас ще бъдат следните:

* Определяне на потенциала на градовете Бургас и София за производство на слънчева енергия.

* Извършване на подходящо заснемане на териториите на Бургас и София от въздуха. Определяне на броя панели на база заснемане и обработка на информацията.

* Актуализиране на енергийните стратегии на двата града въз основа на новата информация.

* Разработване на публична дигитална платформа. Синхронизиране на информацията в ГИС платформа със свободен достъп.

* Създаване на лесен за употреба модул, където всеки ползвател след избиране на покривно пространство може да види информация за:

- Броя на панелите, които могат да се поставят;

- Количество енергия, която би могла да се генерира;

- Количество собствено потребление, което може да се покрие със слънчева енергия;

- Години за възвръщане на инвестицията и др.

* Обучения за разясняване на условията за кандидатстване с проекти за ВЕИ.

* Техническа помощ за граждани. Изготвяне на наръчник за изпълнение на фотоволтаична централа (от идеята до въвеждането в експлоатация).

* Създаване на енергиен офис за предоставяне на административна и техническа помощ на граждани и бизнес, свързана с енергийна ефективност и ВЕИ. Предстои откриването му още през следващата седмица. 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2722 Последна промяна: 11:23:05, 29 ноември 2022