Жители на „Долно Езерово“ и „Меден рудник“ кандидатстват за екологично отопление в домовете си

Понеделник, 1 Март 2021
Публикувано от: Мариета Ханджиева
DSC_0788.JPG

От днес жителите на бургаския квартал „Долно Езерово“, както и хората от зоните А, Б, В и Районен център в „Меден рудник“, може да кандидатстват за подмяна на старите печки на дърва с нови уреди на екологично гориво. Началото на кампанията дадоха кметът Димитър Николов и зам.-кметът Весна Балтина. Присъстваха и всички експерти от екипа на проекта.

„Кампанията стартира от квартал „Долно Езерово“, защото това е кварталът с най-силно запрашен въздух от битовото отопление с дърва и въглища. Затова колкото повече заявления получим от „Долно Езерово“, толкова по-голям ефект ще има и за това населено място“, каза кметът Димитър Николов.

„Радвам се, че успяхме да защитим този проект и да подпомогнем населението, за да може чрез подмяната на уредите за битово отопление да подпомогнем усилията за опазване чистотата на атмосферния въздух“, каза зам.-кметът Весна Балтина.

Проектът за подмяна на отоплителните уреди е фокусиран основно върху „Долно Езерово“, но заради големия интерес Община Бургас направи необходимите стъпки обхватът му да бъде разширен. Предвижда се да бъдат подменени уредите в общо 2 280 домакинства в двата жилищни района. Целта е да бъде ограничено замърсяването на въздуха с фини прахови частици.

Проектът предвижда безплатна доставка и монтаж на новите отоплителни уреди, както и изнасянето и извеждането от употреба на старите печки на дърва и въглища.

Изборът на уред за дадено домакинство следва да става според големината на помещенията, които ще се отопляват, а не на произволен принцип. Проектът допуска кандидатите да получат по избор топловъздушна камина на пелети, камина на пелети с водна риза, котел на пелети или климатик.

Заявления се подават в специално обособения информационен център в читалище „Просвета – 1927“ в „Долно Езерово“. Той е отворен за граждани всеки работен ден от 12:00 до 19:00 часа. Община Бургас работи да бъде открит информационен център за прием на заявления от граждани и в комплекс „Меден рудник“.

Приемът на документи ще продължи до 31 май, след което ще бъде направено класиране на кандидатите. Подадените от всеки гражданин документи ще бъдат разглеждани от експерти и след като се установи, че отговарят на посочените изисквания, кандидатът ще получава входящ номер.

Образци на заявленията, както и информация за условията и реда за кандидатстване, са публикувани на страницата на Община Бургас: https://www.burgas.bg/bg/proekti/proekt-namalyavane-na-zamarsyavaneto-na-atmosferniya-vazduh-s-fini-prahovi-chastitsi-v-kv-dolno-ezerovo-gr-burgas. Информация ще се предоставя и на телефон 056/ 843 891.

Община Бургас осъществява подмяната на старите отоплителни печки с нови уреди на екологично гориво се осъществява па проект „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, чрез Кохезионен фонд на Европейския съюз. 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4834 Последна промяна: 10:19:36, 02 март 2021