Жители на съставните селища могат да платят местни данъци на място, без да пътуват до Бургас

Понеделник, 3 Април 2023
Публикувано от: Стефан Минчев
Местни данъци

Жителите на съставните селища за поредна година могат да заплатят задълженията си на място, без да пътуват до Бургас. За целта Общината създава организация за отваряне на изнесени приемни по следния график:

 

ДАТА

СЕЛИЩЕ

10.04.2023 г.

с. Извор

11.04.2023 г.

с. Маринка

12.04.2023 г.

с. Равнец

13.04.2023 г.

с. Димчево

18.04.2023 г.

с. Братово

19.04.2023 г.

с. Миролюбово

20.04.2023 г.

с. Брястовец

21.04.2023 г.

с. Твърдица

25.04.2023 г.

с. Драганово

26.04.2023 г.

с. Изворище

27.04.2023 г.

гр. Българово

 

Установените в Закона за местните данъци и такси срокове за заплащане на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства са следните: до 30 юни и до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляването на законна лихва. Заплащането на задълженията за цялата година в срок до 30 април носи отстъпка върху плащането в размер на 5 %.

Напомняме, че съгласно нормативната уредба задълженията за съответния местен налог се погасяват по реда на възникването им, тоест за заплащане на текущи задължения следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени.

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1336 Последна промяна: 10:40:54, 03 април 2023