Обединени училища

Обединено училище "Св. Климент Охридски" - кв. Рудник

Обединено училище

 

кв. Рудник, общ. Бургас, ул. "П. Р. Славейков" №1
Директор: Живка Гергова
Тел. 05518 2218
Канцелария: 05518 2236
e-mail: [email protected]
S: https://obu-rudnik.com
 

Обединено училище "Св. Климент Охридски" - кв. Рудник

ОУ "Васил Левски" - кв. Горно Езерово

ОУ "Васил Левски" - кв. Горно Езерово

гр. Бургас
кв. Горно Езерово, ул."Дружба" №36
Директор: Милена Жекова 
Тел. директор:0896724800
Администрация: 056/991012
е-mail: [email protected]

За повече информация посетете нашия сайт на адрес:
http://oulevski.net/

ОУ "Васил Левски" - кв. Горно Езерово