МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДА И ОБЗАВЕЖДАНЕ В ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ“ ГР. БУРГАС, ВКЛ. ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ИЗГРАЖДАНЕ НА STEM ЦЕНТЪР И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТ

Понеделник, 5 Февруари 2024
Публикувано от: Камер Ахмедов
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДА И ОБЗАВЕЖДАНЕ В ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ“ ГР. БУРГАС, ВКЛ. ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ИЗГРАЖДАНЕ НА STEM ЦЕНТЪР И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТ

Основна цел: Осъвременяване и естетизиране на сградата на ОУ „Антон Страшимиров“, гр. Бургас и превръщането и вмодерна, безопасна, достъпна и благоприятна среда, развиваща творческо мислене иповишаваща мотивацията за учене, водещи до подобряване на образователнитерезултати на учениците.

Специфични цели:
► Осигуряване на привлекателна образователна среда, чрез осъвременяване на сградния фонд и материалната база на училището;
► Подобряване състоянието на околната среда, посредством прилагане на комплекс от мерки за енергийна ефективност в сградата;
► Създаване на условия за утвърждаване на интерактивните методи на обучение и практическите занятия в училище;
Осигуряване на достъпа на лицата с увреждания до и вътре в сградата.

Проектни дейности:
♦ Изпълнение на строително-монтажни работи и съпътстващи дейности за модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност 
• Изпълнение енергоспестяващи мерки - топлинно изолиране на покрив, подмяна на стъклопакети на съществуваща PVC дограма, подмяна на осветителни тела и отоплителна инсталация и изграждане на сградна система за автоматизация, контрол и управление; 
• изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия за собствено потребление;
• архитектурно оформление на СТЕМ център; 
• усвояване на необитаем покрив на корпус В;
• изграждането на панорамен външен асансьор между корпуси А и Б.     
♦ Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за ОУ "Антон Страшимиров"     
• обзавеждане и оборудване на класните стаи,кабинетите, специализираните кабинети и езиковите лаборатории;
• доставката и монтажа на ново обзавеждане мебели, обзавеждане и оборудване за общи и специализирани кабинети и лаборатории, включително технически средства и технологично оборудване. 

Срок за изпълнение: 31.05.2026 г.

Стойност: 4 499 887,86 лв.

Договор № BG-RRP-1.007-0183-C01 от 24.11.2023г.

Финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 56 Последна промяна: 15:32:49, 05 февруари 2024