ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГР. БУРГАС С НЕГОВИТЕ КВАРТАЛИ И ТЕХНИТЕ ЗЕМЛИЩА