КРИТЕРИИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛМО МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ В „ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 18 Март 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Критериите за разпределение на средствата за Допълнително материално стимулиране (ДМС) в „Детско и училищно здравеопазване“ се разработват с цел осигуряване на прозрачност; обективна оценка на качеството на изпълнение на служебните задължения по длъжностна характеристика и резултатите от личностно развитие; специфични условия на труд - натовареност; отдалеченост; работа с малцинствени групи.

Общ брой точки – 100.

 

КАРТА ЗА ДИФЕРЕНЦИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДМС В „ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ ОБЩИНА БУРГАС

 

На …………………………………………………………………………………………………..

медицинска сестра в ……………………………………………………………………………..

 

Критерии

Възможен бр. точки

Самооценка

Брой получени точки

1.

Брой обслужвани деца/ученици

От 0 – 14 т

 

 

1.1.

Деца в детско заведение

-------------

 

 

 

 • до 100

2

 

 

 

 • от 101 до 150

4

 

 

 

 • от 151 - 200

6

 

 

 

 • от 201 – до 250

8

 

 

 

 • от 251 - 300

10

 

 

 

 • от 301 - 350

12

 

 

 

 • над 351

14

 

 

1.2.

Ученици в учебно заведение

------------

 

 

 

 • до 150

2

 

 

 

 • от 151 - 300

4

 

 

 

 • от 301 - 450

6

 

 

 

 • от 451 - 600

8

 

 

 

 • от 601 - 750

10

 

 

 

 • от 751 - 900

12

 

 

 

 • над 901

14

 

 

2.

Отдалеченост на детското/учебното заведение (за специалисти, ползващи междуградски транспорт до работното място)

5

 

 

3.

Професионално усъвършенстване и развитие – 2021 г.

От 0 – 20т.

 

 

3.1.

Участие във вътрешни следдипломни обучения – точките са в зависимост от броя посетените обучения

От 0 до 10

 

 

3.2.

Участие в сертифицирани обучения- точките са в зависимост от броя на получените сертификати

От 0 до 10

 

 

4.

Работа в екип

От 0 – 15 т.

 

 

4.1.

Наставничество – оказва подкрепа на новопостъпили колеги

От 0 до 3 т

 

 

4.2.

Замества отсъстващи колеги през учебната година и по време на летните отпуски

 • не е замествала нито веднъж през годината
 • 1 път годишно
 • 2 пъти годишно
 • 3 пъти годишно
 • повече пъти годишно

От 0 – 7 т.

 

0

 

2

4

6

7

 

 

4.3

Взаимодействие с колектива на учебното заведение

 • отлично взаимодейства с колектива;
 • добре взаимодейства с колектива
 • има проблеми при взаимодействието с колектива

0-5 т

 

4-5

2-3

0-1

 

 

5.

Организационни способности, инициативност и активност при изпълнение на служебните задължения

От 0 – 8 т.

 

 

5.1.

Организира и координира дейността на останалите медицински специалисти при възлагане на специфична дейност от страна на работодателя

 

До 4 т

 

 

5.2.

Работи в екип с представители на ДСП

До 4 т

 

 

6.

Качествено и в пълен обем изпълнява допълнително възложени в рамките на компетентността задачи

От 0 – 15т.

 

 

6.1.

Включва се в кампании, организирани от РЗИ, Община Бургас, в доброволчески и други акции, които са оповестени на всички и в които могат да участват тези, които желаят.

От 0 до 5

 

 

6.2.

Включва се в организираните екипи в помощ на общинските лечебни заведения. Изпълнява допълнително поставени задачи от работодателя в рамките на професионалните си компетенции в условията на здравни кризи.

От 0 до 5

 

 

6.3.

Извършва при необходимост тестване и изследвания на персонала,

От 0 до 5

 

 

7.

Трудовата дисциплина

От 0 – 23 т.

 

 

7.2.

Спазва сроковете при изпълнението на поставените задачи, свързани с дейностите посочени в длъжностната характеристика

Винаги ги спазва

Почти винаги ги спазва

По често не ги спазва

От 0 до 6 т

 

 

5- 6 т

3- 4 т

0 - 2 т

 

 

7.3.

Опазване и обогатяване на материално-техническата база в кабинета

От 0 до 3 т

 

 

7.4.

Отговорно и икономично разходва медикаментите и медицинските консумативи

От 0 до 4т

 

 

7.5.

Работи по приетите Общински профилактични програми и здравни проекти

Работи по повечето програми на Община Бургас

Работи по някои програми

Почти не се включва в работа по програмите на Община Бургас

От 0 до 10

 

6 - 10

 

2 - 5

0 - 1

 

 

 

Общ брой точки

100

 

 

 

Забележки: 1. Служители, които пътуват до работното си място, са тези, които по адресна регистрация живеят извън селището където е адреса на детското/учебното заведение.

2. Броят на обслужени деца/ученици от медицински специалисти, които обслужват няколко детски/учебни заведения е сума от децата/учениците от всички обслужвани от него заведения.

3. Когато дадено детско/учебно заведение се обслужва от няколко медицински специалиста, броя деца се разделя по-равно между тях.

 

Съгласувана и приета на работна среща между представители на Работодателя и Синдикатите, представляващи медицинските специалисти от „Детско и училищно здравеопазване с Протокол № ………………../……………… .

 

За Работодателя: За Синдикатите:

 1. …………………… 1. ………………………….
 2. …………………… 2. ………………………….
 3. …………………… 3……………………………

 

Запозната съм с оценката: ……………………………..

дата:……………………..

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1617 Последна промяна: 13:36:37, 18 март 2022