ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Електронни обществени поръчки - Обществени поръчки на Община Бургас, публикувани в сайта на Агенция за обществени поръчки
(след 1 януари 2020 г.)
https://app.eop.bg/buyer/16058

 

Обществени поръчки на Община Бургас, публикувани в сайта на Община Бургас
(16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)
https://www.burgas.bg/bg/notice/index/62