ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПОЕМЕ ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 20 Август 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ОБЩИНА БУРГАС

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския дълг и чл. 6 ал. 1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас, Кмета на Община Бургас отправя покана за провеждане на обществено обсъждане на проекти, за финансирането на които Общината има намерение да поеме дългосрочен дълг:

  1. Проект „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства по общинска програма „Моят град, моят квартал, моята улица“ в гр. Бургас – I-ви етап“.

Предназначение: Създаване на единен облик на градската среда в гр. Бургас, в частност - ЦГЧ и ж.к. „Възраждане“, чрез прилагане на интегриран подход, като обектите на интервенция да бъдат архитектурно - пространствено и тематично обвързани. Подобряване на инфраструктурата и експлоатационните характеристики на улици/участъци от улична мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите и гостите на Бургас.

Стойност на проекта: до 10 000 000 лв.

Начин на финансиране:

  • Дългово финансиране в размер до 5 000 000 лв.- заем от финансова или кредитна институция, или чрез финансов инструмент, предоставен от финансов посредник, избран от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД ;
  • Собствено финансиране осигурено от бюджета на Община Бургас в размер до 5 000 000 лв.

Начин на обезпечаване: Залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Бургас

 

2. Проект „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства по общинска програма „Моят град, моят квартал, моята улица“ в гр. Бургас – II-ри етап“.

Предназначение: Инвестиция във физическата и жизнена градска среда на Бургас. Повишаване на качеството на живот, посредством реализиране на обекти по благоустрояване и подобряване инфраструктурата в междублоковите пространства. Реконструкция и естетизация на градските пространства и осигуряване на достъпна среда. Подобряване на инфраструктурата и експлоатационните характеристики на улици/участъци от улична мрежа, създаване на комфортна и безопасна среда за гражданите и гостите на Бургас.

Стойност на проекта: до 15 000 000 лв.

Начин на финансиране:

  • Дългово финансиране в размер до 12 000 000 лв.- заем от финансова или кредитна институция, или чрез финансов инструмент, предоставен от финансов посредник, избран от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД;
  • Собствено финансиране осигурено от бюджета на Община Бургас в размер до 3 000 000 лв.

Начин на обезпечаване: Залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Бургас.

 

Обсъждането ще се проведе на 27.08.2021 от 17,30 часа в голямата заседателна зала на Община Бургас. ул. „Александровска“ №26, при спазване на въведените противоепидемични мерки.

При наличие на обстоятелства и ограничения, свързани с повишаване броя на заболелите от COVID-19, с оглед опазване на общественото здраве и предприемане на мерки за предотвратяване нивото на заразата обсъждането ще се проведе онлайн, на 27.08.2021 година от 17,30 часа, чрез

платформа Zoom на адрес: https://us06web.zoom.us/j/85286595379?pwd=MUh3Z1NNMkZiN1lISUlocU0ySXE2UT09;

Meeting ID:85286595379; Passcode: 885714.

Отправяме покана до обществеността, всички заинтересовани физически и юридически лица, държавни и обществени организации да изразят мнения, становища и предложения, както и да отправят въпроси по електронен път на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected] най-късно до 12,00 часа на 27.08.2021 г. включително.

Материалите, представящи проектите и показателите по дълга ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Бургас - www.burgas.bg.

Файлове:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 534 Последна промяна: 10:51:05, 20 август 2021