Общинска програма за превенция, профилактика и лечение на гръбначните изкривявания, затлъстяването и ниската физическа активност

През учебната 2020 – 2021 г. в учебните заведения на Община Бургас бе стартирана Общинска програма за превенция, профилактика и лечение на гръбначните изкривявания, затлъстяването и ниската физическа активност при децата от 7-14 години в община Бургас.

В рамките на планираните в нея профилактични дейности за включване в профилактичните прегледи Декларации с информирано съгласие са подали 3024 ученика. Прегледи са направени на 2753. От тях:

  • със затлъстяване са – 272
  • гръбначни изкривявания – 277
  • с плоскостъпие – 5

От тях са започнали са лечебна физкултура (ЛФК) – 47 в звено „Спортна медицина“ и  92 в ЦПЛР.

Реализирането на програмата в учебните заведения на Община Бургас ще продължи и през новата учебна година.

Поставената цел е: профилактика, ранно откриване е навременно лечение на гръбначните изкривявания (сколиозата) и затлъстяването (обезитас) сред децата от 7-14 годишна възраст обучаване в учебните заведения на територията на Община Бургас чрез повишаване на физическата активност.

  1. Самата Програма е изградена от три основни елемента: Дейности, насочени към учениците във възрастова група I – V клас – включват обучение в правилен стоеж на работната маса по време на занятия; активно спортуване; рационално хранене.
  2. Дейности, насочени към учениците от VI клас за ранно откриване, профилактика и лечение на гръбначните изкривявания – първичен преглед от медицинските специалисти за откриване на изменения в правилната форма на гръбначния стълб; насочване на учениците със съмнение за деформация на гръбначния стълб към личния лекар; насочване от личния лекар към ортопед за консултация и последващо лечение на гръбначното изкривяване.
  3. Дейности, свързани с профилактика, диагностика и лечение на затлъстяването (обезитас) при ученици от I – VI клас – измерване на телесната маса от медицинските специалисти в учебното заведение; насочване на учениците с отклонение в теглото към личния лекар за консултация и насочване към физиотерапевт за включване в групи по лечебна гимнастика. Измерване с анализатор на телесната маса – извършва измерване на съотношението на телесните маси - мазнини, мускулна маса, костна тъкан, течности и висцерална мазнина.
  4. За да се изключи появата на плоско стъпало като последица от свръх натоварване на костната система или неправилния седеж, е предвидено изследване на децата със сколиоза или обезитас с Плантограф, който извършва анализ на ходилото за плоскостъпие.

Първичните измервания и прегледи ще се осъществят от медицинските специалисти в здравните кабинети, които са преминали през специализирано обучение за целта. В Програмата ще бъдат включени само ученици, родителите на които са дали писмено съгласие за извършване на горепосочените прегледи и изследвания на децата им.

Общината е сключила споразумение, специализираните прегледи от физиотерапевт и последващата физиотерапия да се осъществява в „Диагностично консултативен център II – Бургас“, звено „Спортна медицина“, като за целта е осигурила финансиране за 10 допълнителни процедури освен полагаемите се по направление.  

Първичните прегледи в учебните заведения ще започнат от м. октомври.

Желаещите родители, децата им да бъдат включени в профилактичните прегледи да попълнят Декларация за информирано съгласие и да я предадат класните ръководители, които от своя страна ще ги предадат на медицинския специалист в здравния кабинет.