Общинска програма за профилактика на "мързеливо око" при деца от от 3 до 6 години

Информация

Деца

На територията на Община Бургас се изпълнява Общинска програма за профилактика на „мързеливо око“ при шест годишните деца.

Програмата включва очен преглед на деца от IV-та група на детските градини и тези от предучилищните групи. Преди стартирането на профилактичните прегледи, на всички родители, с деца посещаващи детски и учебни заведения и влизащи в целевата група ще бъдат предоставени декларации за информирано съгласие децата им да бъдат прегледани.

Профилактичните прегледи се извършват от лекари – офталмолози, работещи в специализирани лечебни заведения регистрирани на територията на гр. Бургас - АМЦСМП „Очна Клиника д-р Хубанов“; Медицински център "Оксиком" ООД и Медицински център за специализирана помощ - д-р Иванови-МЛАДОСТ” ООД.

Основната цел на Програмата е Ранно откриване, диагностика и насочване към лечение на деца страдащи от Амблиопия (мързеливо око). За постигане на целта, всеки родител, при чието дете е регистрирано нарушение в зрението, получава оригиналния формуляр за извършен очен преглед с диагноза, подписана от лекаря извършил прегледа и насоки за последващо лечение.