Общински младежки клуб "J.J.Cool A" Община Бургас

АНТИСПИН кампания на концерт на July Morning

1 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 12

На 30.06.2013 год. от 20:00 часа Отдел "Здравеопазване и превенции”, Община Бургас проведе общинска АНТИСПИН кампания  на концерт на July Morning в Морската градина.

Дейностите в Кампанията се изпълниха  съвместно с Общински младежки клуб "J.J.Cool A”, Община Бургас и  сдружение "Равновесие“, като се подпомогнаха  от Общински координационен офис по СПИН, Местен обществен комитет по СПИН и Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на Министерство на здравеопазването.

В Кампанията екипи от доброволци на Общински младежки клуб "J.J.Cool A”, Община Бургас раздоха над 1500 бр. презервативи, здравно-информационни материали, флаери, брошури.

Поставените цели на кампанията - повишаване информираността на младите хора за ХИВ/СПИН и изработване модел на нерисково  поведение сред подростващите; промоциране употребата на презервативи сред младите хора и изграждане на отговорно сексуално поведение бяха изпълнени.

Седмица на здравето 7-14.04.2013 година

1 13 12 11 01 9 8 7 6 4 22 2 11 14

Приключи  Седмица на здравето / 07.04.- 14.04.2013 год. / свързана с отбелязване на Световен ден на здравето - Седми април.

Инициатор на Общинската кампания бе Отдел "Здравеопазване и превенции”, Община Бургас в партньорство с: 13 скаутски отряд "Стефан Стамболов” към Национална Скаутска организация на България, РЗИ и БМЧК. 

Седмицата на здравето се проведе под мотото: “Да бъдем здрави!”.  Активно се  включиха деца и ученици от ЦДГ № 28 ”ДЕТЕЛИНА”, ЦДГ № 14 ”ЗДРАВЕЦ”, ЦДГ № 7 ”СИНЧЕЦ”, ЦДГ № 10 ”СЛЪНЦЕ”, ОДЗ  № 15 ”МОРЯЧЕ”, ОДЗ № 2 "ЗВЕЗДИЦА-ЗОРНИЦА”, ОУ ”ВАСИЛ АПРИЛОВ”, ОУ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, ОУ ”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”, ОУ ”КНЯЗ БОРИС I”, ПГЕЕ ”КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” и Здравно-социален център към Фондация "Областен ромски съюз“.

Спортни празници, изложби от рисунки, викторини, спортно-подвижни игри, рисунки на асфалт, дидактични игри, сюжетно-ролеви игри, спортен турнир по народна топка, беседи за спазване на личната хигиена,  презентации,  демонстрация на лечебна гимнастика, изготвяне на плакати и постери във връзка със здравословния начин на живот, закаляването и използването на билките бяха част от дейностите в Седмицата.     

По предложение на ученици от ОУ "Братя Миладинови” са изработени Стена на усмивките  и  дневници с приказки за здравето, български поговорки и пословици.

В ОУ "Любен Каравелов“  се проведе  Парад на здравето с Карнавал на витамините - Държавата на микробите, заразните болести и вирусите.

Заедно с децата и учениците в различните дейности се включиха и много педагози, медицински специалисти, педагогически съветници, родители, здравни медиатори и доброволци от Общински младежки клуб "J. J. Cool A”, Община Бургас.

В здравно – социален център към  Фондация "Областен ромски съюз“ в кв. Победа на 12.04.2013 год. стартира първото си обучение  здравно – образвателна група с млади хора от ромски произход  по подхода "Връстници обучават връстници“. Продължителността на обучението на групата ще е 6 месеца и ще се разглеждат изцяло здравни теми. Логистично обученията ще бъдат подпомогнати от специалисти  на отдел "Здравеопазване и превенции“, Община Бургас. 

Планираният на 07.04.2013 год. ехо поход до Защитената местност "Пода”  се проведе на 14.04.2013 год. /събота/ от 10:30ч. с доброволци на Общински младежки клуб "J. J. Cool A”, Община Бургас, БМЧК и скаути от 13 скаутски отряд  "Стефан Стамболов”.  

 В рамките на Седмицата на здравето децата и подрастващите повишиха своите знания за здравословния начин на живот; стимулираха се  да спортуват по-активно; да се хранят здравословно - редовно и балансирано като включват в своето меню повече плодове, зеленчуци и храни с минерали и фибри; да спазват необходимата хигиена.

 Постигната бе основната цел - децата да осъзнаят, че  здравословното хранене е ключа към доброто здраве  и успехите в училище и намалява риска от заболявания, като: затлъстяване, диабет, хипертония и др.

    

 

24-ти март-Световен ден за борба с туберкулозата

1 9 8 7 6 5 4 3 2 10

Приключи общинската информационна кампания на Отдел "Здравеопазване и превенции”, Община Бургас  съвместно с Общински младежки клуб "J.J.Cool A“, Община Бургас, БМЧК и сдружение "Каритас“ . Тя бе във връзка с отбелязване на 24 март - Световен ден за борба с туберкулозата. В кампанията  доброволците раздаваха на гражданите на гр. Бургас материали, в които бе  предоставена информация какво представлява заболяването, как да се предпазим от него, какви са рисковите фактори за заразяване с "жълтата гостенка” /туберкулозата.

        По време на кампанията гражданите бяха мотивирани да си направят изследвания за туберкулоза в  " Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД

АНТИСПИН кампания под мото "Животът е безценен!"

1 2 3 4 5 6

Приключи общинската АНТИСПИН кампания под мото: "Животът е безценен!”,  организирана от Отдел "Здравеопазване  и превенции”, Община Бургас. Тя бе във връзка с 14 февруари – Ден на влюбените.

Партньори в кампанията на Отдел "Здравеопазване  и превенции”, Община Бургас бяха: РЗИ, Сдружение "Равновесие“, Сдружение "Доза обич“, Фондация "Областен ромски съюз“, Сдружение "Каритас София-клон Бургас“, ОСНВ, Общински младежки клуб "J.J.Cool A“, Община Бургас, БМЧК, ПИЦ, Младежки културен център, танцова школа "Крис“, хорова  школа "Милка Стоева“, танцова формация "Петлите“, клуб "Подай ръка“ при ОУ "Братя Миладинови“, гр. Бургас.

Бе подкрепена  от Местен координационен офис по СПИН и Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на Министерство на здравеопазването.

По време на кампанията се извърши бързо и анонимно тестване на ХИВ в  три мобилни лаборатории, разположени на възлови места в гр. Бургас: Бургаски Свободен Университет, "Трия Сити Център”  и  пред Часовника на Община Бургас;

Мотивираха се около 200 граждани на гр. Бургас да се възползват от услугите по доброволното и анонимно консултиране и изследваха своя ХИВ статуса.  

Екипи от обучители на връстници, доброволци от Общински младежки клуб "J.J.Cool A“, Община Бургас и БМЧК раздаваха здравно- информационни материали, брошури, флаери и предпазни средства.

Проект "Изложение на доброволчески идеи"

 

На 15.06.2012 год. в Културен център "Морски казино”, гр. Бургас от 11.00 часа се състоя работна среща- заключителния етап по ПРОЕКТ "ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИДЕИ”. На Работната среща присъстваха официалните гости: 

1. Д-р Лорис Мануелян-Зам. кмет "ЗСДПС”, Община Бургас

2. Г-жа Мая Казанджиева-Директор Дирекция "ЗСДПС”

3. Г-жа Руска Бояджиева-Директор Дирекция "Европейски политики и програми”

4. Г-жа Мария Динкова- Началник отдел "Здравеопазване и превенции”

5. Г-жа Виолета Радева- Директор на секратарията на  Областния съвет на БЧК, гр. Бургас

Проект "ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСКИ     ИДЕИ” се финансира по програма "Младежтта в действие” и е със срок на изпълнение –м. януари-м.  юни 2012г.

Водеща организация е "Сдружение "Равновесие” в партньорство с Община Бургас- Отдел "Здравеопазване и превенция” и Общински младежки клуб "J.J.Cool A”.

На работната среща чрез  мултимедийно презентиране се представиха следните организации, занимаващи се с  доброволчество на територията на гр. Бургас,а именно:

1. Общински младежки клуб "J. J.Cool A”, Община Бургас

2. Български младежки червен кръст

3. Сдружение за демократично образование "Фар”

4. Сдружение "Доза обич”

5. Сдружение "Младежки глас”

6. Сдружение "Каритас”

7. Местна комисия за борба с трафика на хора

8. Фондация "Областен ромски съюз”

На 17.06.2012 год. от 13.00-17.00 часа- пред "Охлюва” се представи самото практическо изложение на организациите. 

 

Екип от доброволци-обучители на връстници

снимка

Във връзка с продължаване работата по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", Компонент 7: "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск /15-24 г./ чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора" към Общински младежки клуб "J.J.COOL A", Община Бургас се сформират екипи от доброволци- обучители на връстници.

Под получател по Компонент 7 на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" за територията на Община Бургас е Сдружение "Равновесие.

Благодарение на партньорството между Сдружение "Равновесие" и Отдел "Здравеопазване и превенции", Община Бургас успешно се изпълняват дейностите в рамките на Компонент 7: работа сред млади хора в риск, популяризиране употребата на презервативи; индивидуално консултиране за безопасно сексуално поведение на младите хора в риск по време на "аутрич" дейност; мотивиране и насочване за анонимно и доброволно изследване на ХИВ на младите хора в риск; раздаване на информационни материали за промоция на сексуално и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ; превенция на ХИВ сред младите хора в риск чрез подхода "Връстници обучават връстници", мотивиране за ограничаване на рисковото поведение и подкрепа на позитивните промени в поведението; организиране на информационни кампании за превенция на ХИВ, намаляне на стигмата и дискриминацията на общинско и национално ниво; провеждане на застъпнически кампании за осигуряване на достъп на младите хора в училище по здравно образование.

Това се постига с помощта на създадените и действащи 12 екипа- обучители на връстници, включващи 41 млади хора, доброволци -лидери от бургаски училища / ГПАЕ "Гео Милев", ПГ по САГ "К. Фичето", ГПНЕ "Гьоте", Търговска гимназия, ПГ по туризъм, ГЧЕ "Васил Левски", СОУ "Св.Св. Кирил и Методии", СОУ "Димчо Дебелянов", ГРЕ "Г. С. Раковски", ПМГ/. Екипите от обучители на връстници се поддържат благодарение на високата степен на мотивация на младите хора за доброволчество и чрез подходящи за тях стимули. Оформени са 11 терена за "аутрич" дейност на територията на гр. Бургас. На тези места са ситуирани определени групи млади хора в риск: употребяващи ПАВ, деца от Институции, проституиращи млади момичета, неглижирани деца с нисък и висок социален статус, отпадащи и отпаднали от училище, деца със специални образователни потребности, деца с противообществени прояви, млади хора от вечерни гимназии и др.

Работата на терен цели промяна в знанията и поведението на младите хора в риск на територията на Община Бургас по посока на избягването на рисковете от заразяване със СПИ и ХИВ.