Общински младежки пространства

Център за подкрепа и личностно развитие - Бургас

Центърът за подкрепа и личностно развитие - Бургас /ЦПЛР - Бургас/ е образователна институция, осъществяваща политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 5 до 18 годишна възраст в Община Бургас. ЦПЛР-Бургас осъществява занимания в групи по интереси в областта на науките, технологиите, изкуствата,…

Прочетете повече