ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

Информация

Информация

Приюта за безстопанствени кучета е създаден през 1995 г. с решение на Общински съвет - Бургас. Той е един от първите Приюти  в България.

След приемане на новия Закон за защита на животните през 2008 г.  Община Бургас незабавно започва  прилагане на единствената устойчива хуманна практика, препоръчана от Европейския съюз и Световната Здравна Организация с цел овладяване на популацията на безстопанствените кучета.

С решение на Общински съвет Бургас с Протокол № 9/22.05.2008 г. е приета Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Бургас.

На  10.03.2009 г. има приет Правилник за дейността на Приюта, изготвен в съответствие с нормативната база, утвърден от кмета на общината и съгласуван с РВМС - Бургас.

Приютът за безстопанствени кучета е регистриран като животновъден обект в РВМС - Бургас с удостоверение № КЧ-02-0002/ 23.10.2008 г.

Независимо от условията на икономическа криза, от Общинския бюджет всяка година се отделят значителни средства за ефективното функциониране на Приюта за безстопанствени кучета.

Разходите по пълната издръжка на Приюта, включително ремонти и подобрения, се осигуряват от бюджета на Община Бургас и се разходват по реда на системата за финансово управление и контрол.

За повече информация посетете страницата на Общински приют за безстопанствени кучета: http://opbk.burgas.bg/