Общински съвет по наркотични вещества

Размер на шрифта: A A A Назад

Състав на ОСНВ

Председател - Росица Велчева Димова

Секретар - Станислава Атанасова Калинова

Членове:

1 Таня Колева, Ст. експерт по природни науки и екология в Регионално управление на образованието-Бургас към Министерство на образованието и науката;
2.Димитрина Чочорова, Главен социален работник в отдел "Закрила на детето" при Дирекция "Социално подпомагане"-Бургас;
3.Веселина Петрова, Директор на дирекция "Профилактика на болестите и промоция на здравето" при Регионална здравна инспекция-Бургас;
4.Цветелина Рандева, Ст. експерт в дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността" при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-Бургас;
5.Инспектор Веселина Тодорова, Оперативен работник в група "Противодействие на престъпления против личността и трафик на хора" към отдел "Криминална полиция", Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-Бургас;
6.Димитър Илиев, Прокурор в Районна прокуратура-Бургас;
7.Мая Стефанова, Съдия в Районен съд-Бургас;
8.Д-р Николай Зъбов, Лекар психиатър в Отделение по психиатрия за лечение на зависимости към "Център за психично здраве "Проф. д-р Иван Темков"-Бургас" ЕООД;
9.Иван Соколов, Началник отдел "Борба с наркотрафика" в Митница Бургас към Агенция "Митници";
10.Станислав Иванов, Представител на Студентския съвет към Бургаски свободен университет;
11.Десислава Чапкънова, Представител на Студентския съвет към Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас;
12,.Веселина Берова, Инспектор пробация в Областна служба "Изпълнение на наказанията", Районна служба "Изпълнение на наказанията", звено Бургас;
13.Камен Пенков, Председател на УС на Сдружение "Доза обич";
14.Митко Доков, Управител на Фондация "Областен ромски съюз";
15.Десислава Тодорова, Специалист Български младежки червен кръст в Секретариата на ОС на БЧК-Бургас;
16.Петя Чакърова, Ст. експерт по превенции, дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт" при Община Бургас;
17.Мария Атанасова, Управител на Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция към Община Бургас, ул. "Дрин" №9
18.Илиан Павлов, Управител на "Център за временно настаняване 1" и "Център за временно настаняване 2" към Община Бургас;
19.Десислава Василева, Секретар на Местна комисия за борба срещу обществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Бургас;
20.Анелия Иванова, Общински съветник;
21.Светослав Бицин, Инспектор в Сектор "Престъпления, свързани с наркотичните вещества, детска престъпност и ДВНМН".

 

За контакти e-mail: [email protected]