Общински съвет по наркотични вещества

Състав на ОСНВ

Председател - Росица Димова

Секретар - Станислава Калинова

Членове:

1. Павлина Алексиева, старши експерт физическо възпитание и спорт при РУО-Бургас;
2.Димитрина Чочорова, началник отдел "Закрила на детето" при Дирекция "Социално подпомагане"-Бургас;
3.Веселина Петрова, Директор на дирекция "Профилактика на болестите и промоция на здравето" при РЗИ-Бургас;
4.Цветелина Рандева, Ст. експерт в дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността" при ОД на МВР Бургас;
5.Инспектор Веселина Тодорова, разузнавач БППМН в сектор "Престъпления, свързани с наркотични вещества, детска престъпност И ДВНМН" при ОД на МВР Бургас;
6.Димитър Илиев, Прокурор в Районна прокуратура-Бургас;
7.Мая Стефанова, Съдия в Районен съд-Бургас;
8.Д-р Николай Зъбов, Началник отделение по зависимости към ЦПЗ "Проф. д-р Иван Темков"-Бургас ЕООД;
9.Иван Соколов, Началник отдел "Борба с наркотрафика" в Митница Бургас към Агенция "Митници";
10.Веселина Берова, Инспектор пробация в Областна служба "Изпълнение на наказанията", Районна служба "Изпълнение на наказанията", звено Бургас;
11. Мария Атанасова, Председател на УС на Сдружение "Взаимопомощ за съзависими";
12.Митко Доков, Управител на Фондация "Областен ромски съюз";
13.Десислава Тодорова, Специалист БМЧК в Секретариата на ОС на БЧК-Бургас;
14.Петя Чакърова, Ст. експерт по превенции, дирекция "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики" при Община Бургас;
15.Мария Атанасова, Управител на Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция към Община Бургас, ул. "Дрин" №9
16.Илиан Павлов, Управител на "Център за временно настаняване 1" и "Център за временно настаняване 2" към Община Бургас;
17.Десислава Василева, Секретар на МКБППМН към Община Бургас;
18.Анелия Иванова, Общински съветник в Общински съвет-Бургас;
19.Представител на Студенски съвет към Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас;
20.Представител на Студентски съвет към БСУ.

Facebook - Опази ме

www.opazi.me

тел. 056/88 73 75, 8000, гр. Бургас, ул. "Гладстон" № 39 /МКЦ/
e-mail: [email protected]