Обучения на СИК

Видео клипове

Клип 1

Клип 2

Клип 3

Клип 4

Клип 5

Клип 6

Клип за работа с машина за гласуване (за членове на СИК)