Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПЕНКА ЖЕЛЕВА ВЪЛЕВА

ДО Н-ЦИТЕ НА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ВЪЛЕВ: ПЕНКА ЖЕЛЕВА ВЪЛЕВА УЛ. „ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ“  № 33     ГР. БУРГАС                                                                               …

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАНКА БЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА

ДО: ИВАНКА БЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА БУЛ.  “ДЕМОКРАЦИЯ“ 100, ВХ. В, ЕТ. 3,            ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, че в Община Бургас е постъпило писмо с вх. № 13-00-1/231/05.09.2023г. от Началника на СГКК-Бургас за произнасяне по компетентност във връзка с постъпило…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ГЕОРГИ МАРИНОВ МАНОЛОВ

ДО Н-ЦИТЕ НА ГЕОРГИ МАРИНОВ МАНОЛОВ:                                                                                          МАРИЯ СТОЕВА КОСТАДИНОВА УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №44, ЕТ.4,  ГР.…

Прочетете повече

До наследниците на Йовчо Иванов

ДО Н-ЦИТЕ НА ЙОВЧО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ:                                                                                                            ВЕРКА ВАСИЛЕВА ЖЕЛЕВА Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ.37, ВХ. 2, ЕТ. 3, АП. 6 ГР. БУРГАС   ПЕТРУШКА ЦВЕТАНОВА СТОЕВА КВ. ДРУЖБА,  БЛ.312, ВХ.В, ЕТ.1, АП.2 ГР. ПЛЕВЕН   СТАНИСЛАВ ЙОВЧЕВ СТОЯНОВ КВ. ДРУЖБА,  БЛ.312, ВХ.В, ЕТ.1, АП.2 ГР. ПЛЕВЕН   НИКОЛАЙ ЙОВЧЕВ СТОЯНОВ…

Прочетете повече

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА - В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.86 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ IХ-1558, КВ. 73 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" № 36 , В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.87 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ...

Изх.  №94-01-39236/7/19.06.2024г. ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА  -    В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.86 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ IХ-1558, КВ. 73 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" № 36       -    В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.87 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ…

Прочетете повече

До наследниците на Георги Арнаудов

ДО Н-ЦИТЕ НА ГЕОРГИ ЯНЕВ АРНАУДОВ:                                                                                                                          ИВАН КАРЧЕВ ДИМИТРОВ УЛ. „ГЕНЕРАЛ ЦИМЕРМАН“ №24, ВХ. 1, АП. 1 ГР. ВАРНА     С настоящото, на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас са постъпили заявление вх.№ 94-01-5087/14.02.2023г. от Петър Карчев Иванов, в…

Прочетете повече

До наследниците на Щерион Апостолов

ДО Н-ЦИТЕ НА ЩЕРИОН ЯНЕВ АПОСТОЛОВ:   КЕРАЧКА ЩИРИОН ЯНЕВА АР 70/15.07.1932г.- Българово ОБЛАСТ БУРГАС, ГР. БЪЛГАРОВО     С настоящото, на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас са постъпили заявление вх.№ 94-01-5087/14.02.2023г. от Петър Карчев Иванов, в качеството му на наследник на Иванка…

Прочетете повече