Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до всички заинтересовани собственици уведомяваме ви, че със Заповед е одобрен проект за ПУП-ПЗ по ПНИ на с.о. „Лозницата“, гр.Българово

До Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че със Заповед №838/14.03.2023г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ е одобрен проект за Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с пл.№142.328 по ПНИ на с.о. „Лозницата“, гр.Българово, Община Бургас Заповедта е изложена в ст.№4 на…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

     Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно…

Прочетете повече

Съобщение до Стамо Камбуров, Станислав Цонев, Павлина Цонева, Плума Русева, Джанета Русева и Веселина Недева за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 167.141, по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Каптажа“, землище на с.Изворище

ДО: СТАМО ГЕОРГИЕВ КАМБУРОВ Ж.К. „ЗОРНИЦА“ ГРАД БУРГАС   ДО: СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ЦОНЕВ Ж.К. „ИЗГРЕВ“ ГРАД БУРГАС   ДО ПАВЛИНА ТОНЕВА ЦОНЕВА Ж.К. „ИЗГРЕВ“ ГРАД БУРГАС   ДО: ПЛУМА ЖЕЛЕВА РУСЕВА Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ ГРАД БУРГАС   ДО ДЖАНЕТА АТАНАСОВА РУСЕВА Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ ГРАД БУРГАС     ДО: ВЕСЕЛИНА…

Прочетете повече

Съобщение до Баласка Стаматова и Мария Златева за одобрена оценка на недвижим имот по плана на новообразуваните имоти на с.о."Каптажа"

БАЛАСКА ЯНКОВА СТАМАТОВА, УЛ. СТРАНДЖА ПЛАНИНА 1, ВХ. 3, ЕТ. 1, ГР. БУРГАС МАРИЯ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. 543, ЕТ. 3, АП. 3, ГР. БУРГАС С Ъ О Б Щ Е Н И Е Със Заповед №706/07.03.2023 г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на недвижим…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Решения на Общински съвет Бургас

  На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава: - С Решение 49-14/28.02.2023г. на Общински съвет Бургас: На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл.134 от ЗУТ във връзка с чл.16, ал.1, чл.16а и чл.62а, ал.4 от ЗУТ, се разрешава изработване на проект за…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

     Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по…

Прочетете повече

Съобщение до Анна Волф-Голицин, гражданин на Германия и Инна Голицина, гражданин на Руската Федерация

Съобщение до Анна Волф-Голицин, гражданин на Германия и Инна Голицина, гражданин на Руската Федерация, за съставена покана №94-01-32856/19/23.02.2023 г. за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) на Заповед №3655/21.10.2022 г. Публикувано на: петък, 24 март 2023 год. Валидно: петък, 07 април 2023 год. ОБЩИНА БУРГАС…

Прочетете повече

Съобщение до „Грейп-Вайн Инвестмантс“ ЕООД, Божанка Колева Делева и Божидар Колев Делев

ДО „ГРЕЙП-ВАЙН ИНВЕСТМАНТС“ ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДЖЕЙМС ДЖОНСТЪН УЛ. „ЦАРИГРАДСКА“ № 70, ЕТ.1, АП.3 ГР. БУРГАС   ДО БОЖАНКА КОЛЕВА ДЕЛЕВА Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ № 62, ВХ.5, ЕТ.8 ГР. БУРГАС   ДО БОЖИДАР КОЛЕВ ДЕЛЕВ Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ № 62, ВХ.5, ЕТ.8 ГР. БУРГАС   Уведомяваме Ви, че със Заповед…

Прочетете повече