Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за изготвен проект за ПУП-ПЗ за ПИ по КККР на гр.Бугас, находящи се в с.о. "Острица-1", землище на кв.Банево

ДО РАДИЛ НИКОЛОВ КОЛЕВ ГРАД БУРГАС ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ ГРАД ЯМБОЛ СТОЯН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ ГРАД ЯМБОЛ РАДИНА ПЕТРОВА ТЕНЕВА ГРАД ЯМБОЛ МИЛЕН ПЕТРОВ ТЕНЕВ ГРАД ЯМБОЛ ЖЕЛКА ДОБРЕВА КАЛИНОВА ГРАД ЕЛХОВО ДИНКА ТЕНЕВА РАДИЕВА СЕЛО СИМЕОНОВО КРЪСТАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ГРАД БУРГАС ЯНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА СЕЛО БРАТЯ КУНЧЕВИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.813 по КККР на гр.Бургас

ДО РАДИЛ НИКОЛОВ КОЛЕВ ГРАД БУРГАС ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ ГРАД ЯМБОЛ СТОЯН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ ГРАД ЯМБОЛ РАДИНА ПЕТРОВА ТЕНЕВА ГРАД ЯМБОЛ МИЛЕН ПЕТРОВ ТЕНЕВ ГРАД ЯМБОЛ ЖЕЛКА ДОБРЕВА КАЛИНОВА ГРАД ЕЛХОВО ДИНКА ТЕНЕВА РАДИЕВА СЕЛО СИМЕОНОВО КРЪСТАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ГРАД БУРГАС ЯНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА СЕЛО БРАТЯ КУНЧЕВИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ЗА КОИТО ОБЩИНА БУРГАС ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПОЕМЕ ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския дълг и чл. 6 ал. 1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане…

Прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че е издадено разрешение за строеж №50/17.05.2022г. за : СТРОЕЖ: Уличен канал за битово-фекални води ППф315, SN8 с дължина 399,45м по обслужваща улица в бивша м.Хайнлъка“, з-ще на гр.Бургас от ПИ с идентификатор 07079.2.3801 по КК на гр.Бургас, през о.т.…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т О Б Щ И Н А Б У Р Г А С На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава : Със Заповед № РД-09-9/28.03.2022г. на областен управител на област Бургас е разрешено изработването на Подробен устройствен план…

Прочетете повече

Бургас посреща Европейската нощ на музеите на 21 май

На 21 май, събота, Регионален исторически музей Бургас ще отбележи Нощта на музеите. Експозициите на РИМ-Бургас ще предложат на своите посетители разнообразна програма от изложби и събития, които могат да бъдат разгледани от 18:00 до 00:00 часа с вход свободен. По традиция в 18:00 часа официален старт ще даде Духовият…

Прочетете повече

Съобщение за ПУП за землището на Бургас и землището на Поморие

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава: Със Заповед № РД-09-9/28.03.2022г. на областен управител на област Бургас е разрешено изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на обект „Оптична кабелна линия 07-807/ТШ4-0807-0801/ТШ6, преминаващо през землището на гр.Бургас и землището на гр.Поморие като елемент на техническата…

Прочетете повече

Съобщение за одобрена оценка на недвижим имот по плана на новообразуваните имоти на с.о."Каптажа", землище Изворище

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ, УЛ. ФРЕДЕРИК КЮРИ №51 Д, ЕТ. 5, ГР. ВАРНА СВИЛЕН НИКОЛОВ НИКОЛОВ, Ж.К. ВЪЗРАЖДАНЕ, БЛ. 43, ВХ. 2, ЕТ. 6, ГР. БУРГАС ЯНЧО ИЛИЕВ МИТЕВ, Ж.К. ЗОРНИЦА, БЛ. 13, ВХ. 2, ЕТ. 8, ГР. БУРГАС ТОДОР ИЛИЕВ МИТЕВ, Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 39, ВХ. 18, ЕТ. 5, ГР.…

Прочетете повече

Съобщение за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №14-„З”/12.05.2022г. за обект: „Жилищна сграда“

Съобщение за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №14-„З”/12.05.2022г. за обект: „Жилищна сграда“, находящ се в УПИ VI-433,438, кв.23 по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.607.331 по КККР на гр.Бургас.   3/13.05.2022г. Дирекция „ЦАУ Зора“ ДО Васил Киров Стоянов, Мариян Денчев Димов, Мария Йорданова Илчева, Имухан…

Прочетете повече