Обяви и съобщения

Съобщение за издадена заповед

  В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване категорията на следният туристически обект:               На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма             Заповед №3393/28.11.2018г. за прекратяване категория на - стаи за гости "Елсор/Elsor"…

Прочетете повече

Съобщение до Динко Марчев Славов- управител на "Славов Инг" ЕООД

  В изпълнение на чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Община Бургас, съобщава на:   Динко Марчев Славов управител на "Славов Инк" ЕООД, с адрес на управление: гр. Бургас  ж.к. "Славейков" бл.37 вх.2 ет.2 за издадена Заповед №2797/03.10.2018г. на Красимир Стойчев - Заместник-кмет "Финанси, бюджет и икономика" в Община…

Прочетете повече

Съобщение до Костадин Христов Костадинов

  В изпълнение на чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Община Бургас, съобщава на:   Костадин Христов Костадинов, с адрес гр. Бургас  кв. Сарафово ул. "Ангел Димитров" №22 за издадена Заповед №2688/01.10.2018г. на Красимир Стойчев - Заместник-кмет "Финанси, бюджет и икономика" в Община Бургас, за временно спиране на удостоверение…

Прочетете повече

Относно извършване на таксиметров превоз на територията на община Бургас през 2019г.

  Община Бургас информира всички заинтересовани лица, извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на община Бургас, че от началото на месец декември могат да входират заявления за извършване на таксиметрова дейност през 2019година. От 10.12.2018г. ще стартира заплащане да данък таксиметров превоз за 2019г.  и издаване на разрешителни валидни…

Прочетете повече

Заповед за пракратяване на категория на туристически обект

  В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване категорията на следният туристически обект:               На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма             Заповед №3124/01.11.2018г. за прекратяване категория на - стая за гости "Киров"…

Прочетете повече

Заповеди за прекратяване на категория на туристичиски обекти

  В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категория на следните туристически обекти:               На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма             Заповед №2973/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Бар-боулинг "Атлантис" с адрес гр.…

Прочетете повече

Срок за инвестиционни предложения пред Комисия по реклама

  В съответствие с изискванията на чл.31, ал.2 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас, уведомяваме всички заинтересовани лица, че 10.05.2018г. е крайният срок за подаване на предложения за инвестиции в лева за благоустройствени мероприятия на Община Бургас, по списък на свободните позиции от схемата…

Прочетете повече

Срок за подаване на инвестиционни предложения пред Комисия по реклама

В съответствие с изискванията на чл.31, ал.2 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас, уведомяваме всички заинтересовани лица, че 15.02.2018г. е крайният срок за подаване на предложения за инвестиции в лева за благоустройствени мероприятия на Община Бургас, по списък на свободните позиции от схемата за…

Прочетете повече

Заседание на Kомисията по реклама

         На 07.12.2017г. (четвъртък) от 14.30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, стая № 403 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на…

Прочетете повече