Обяви и съобщения

Заседание на Комисия по реклама

На 09.06.2017г. (петък) в 10.30 часа в сградата на Община Бургас, ул."Александровска"№26, стая №403 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.

Прочетете повече

Срок за подаване на инвестиционни предложения пред Комисия по реклама

    В съответствие с изискванията на чл.31, ал.2 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас, уведомяваме всички заинтересовани лица, че 26.05.2017г. е крайният срок за подаване на предложения за инвестиции в лева за благоустройствени мероприятия на Община Бургас, по списък на свободните позиции от…

Прочетете повече

Заседание на Kомисията по реклама

           На 18.08.2016г. (четвъртък) от 15,00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, стая № 403 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на…

Прочетете повече

Уведомление

         В изпълнение на чл. 31 ал. 2 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас НРИДТОБ ,  уведомяваме всички заинтересовани лица, че със свое решение на  Комисията по реклама определи  срок за подаване на предложения по чл.31 НРИДТОБ по обявените свободни позиции за поставяне на…

Прочетете повече

Списък със свободни позиции

Обявяването на списък със свободни позиции ще се извърши след  заверка на схема за разполагане на рекламно-информационни елементи на общински терен от Главния Архитект на Община Бургас за 2016г.   

Прочетете повече

Заседание на комисията по реклама

На 27.01.2016г. (сряда) в 10,00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, стая № 403 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на…

Прочетете повече

Срок за подаване на инвестиционни предложения пред Комисия по реклама

           В съответствие с чл.31 ал.2 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас, уведомяваме всички заинтересовани лица, че 08.01.2016г. е крайният срок за подаване на предложения за инвестиции в лева за благоустройствени мероприятия на Община Бургас за позиция т.107 от списъка на свободните позиции…

Прочетете повече

Заседание на Комисията по чл.56 от ЗУТ

На 08.04.2014г. от 9.30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, стая №105, ще се проведе заседание на Комисията по чл.56 от ЗУТ, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани инвестиционните предложения на заявители, кандидатстващи за следните позиции: - Позиция № 12 (кв. Сарафово) от одобрената…

Прочетете повече

Заседание на Комисия по чл.56 от ЗУТ

На 11.03.2014г. от 9.30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, стая №105, ще се проведе заседание на Комисията по чл.56 от ЗУТ, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани инвестиционните предложения на заявители, кандидатстващи за позиция №7 от одобрената от главния архитект годишна схема за…

Прочетете повече