Обяви и съобщения

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане

Община Бургас уведомява, че на 13.05.2021г. от 17.00ч. в читалището в кв. Банево, гр. Бургас ще се проведе обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация на с.о. ”Острица 1” и с.о.”Острица2” за провеждане на трасета на обслужващи улици.

Прочетете повече

Заповед за прекратяване категория на туристически обект

  В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване категорията на следният туристически обект:                            На основание чл. 137 ал. 1 т. 4 от Закона за туризма           Заповед №1006/19.04.2021г. за прекратяване утвърдена категория „една звезда“ на снек-бар „Талго“…

Прочетете повече

Заповед за прекратяване категория на туристически обект

  В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване категорията на следният туристически обект:                    На основание чл. 137 ал. 1 т. 2 от Закона за туризма           Заповед №135/19.01.2021г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на стаи за…

Прочетете повече

Заповед за прекратяване категория на туристически обект

  В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване категорията на следният туристически обект:                    На основание чл. 137 ал. 1 т.4 от Закона за туризма           Заповед №123/15.01.2021г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Маестро" с…

Прочетете повече

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти

  В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:             На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма           Заповед №3075/13.11.2020г. за прекратяване утвърдена категория "три звезди" на апартаменти за гости…

Прочетете повече

Заповед за прекратяване категория на туристически обект

  В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване категорията на следният туристически обект:             На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма           Заповед №2602/05.10.2020г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Мокай" с…

Прочетете повече

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти

  В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:             На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма           Заповед №2355/17.09.2020г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Престиж" с…

Прочетете повече

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване категорията на следният туристически обект:             На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма           Заповед №2009/14.08.2020г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Некст" с адрес…

Прочетете повече

Съобщение до Николай Борисович Черняков, управител на "Крутон" ООД

  ДО НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ ЧЕРНЯКОВ УПРАВИТЕЛ НА КРУТОН ООД   На основание чл. 26 ал. 2 във връзка с чл.18а ал.10 от Административно процесуалния кодекс Община Бургас съобщава на Николай Борисович Черняков управител на "Крутон" ООД С ЕИК: 102956044, че е издадена заповед №1492/25.06.2020г. за отказ за определяне на вид…

Прочетете повече