Обяви и съобщения

Съобщение за издадени заповеди

  В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:          На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма             Заповед №414/19.02.2019г. за прекратяване категорията на стаи за гости "АЙ ДЖИ" с адрес…

Прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди

  В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:          На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма             Заповед №235/04.02.2019г. за прекратяване категорията на бирария "Халбите" с адрес с. Маринка ул.…

Прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед

  В изпълнение на чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Община Бургас, съобщава на: Милко Красимиров Петков управител на "Гринуич БГ" ЕООД, с адрес на управление: гр. Бургас  ул. "Одрин" №3 за издадена Заповед №3260/13.11.2018г. на Красимир Стойчев - Заместник-кмет "Финанси, бюджет и икономика" в Община Бургас, за отказ…

Прочетете повече

Съобщение за издадена заповед

  В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване категорията на следният туристически обект:               На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма             Заповед №122/18.01.2019г. за прекратяване категория на чайна "Мезетто" с адрес гр.…

Прочетете повече

Заседание на Комисия по реклама

           На 25.01.2019г. (петък) от 14.00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, стая № 403 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията…

Прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди

  В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следниите туристически обекти:               На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма             Заповед №3623/21.12.2018г. за прекратяване категория на бар-фоайе "АрАрАт" с адрес гр.…

Прочетете повече

Срок за инвестиции по чл.31 от Наредбата за РИДТОБ

             В съответствие с изискванията на чл.31, ал.2 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, уведомяваме всички заинтересовани лица, че 15.01.2019г. е крайният срок за подаване на предложения за инвестиции в лева за благоустройствени мероприятия на Община Бургас, по списък на свободните позиции…

Прочетете повече

Съобщение за издадена заповед

  В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване категорията на следният туристически обект:               На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма             Заповед №3393/28.11.2018г. за прекратяване категория на - стаи за гости "Елсор/Elsor"…

Прочетете повече

Съобщение до Динко Марчев Славов- управител на "Славов Инг" ЕООД

  В изпълнение на чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Община Бургас, съобщава на:   Динко Марчев Славов управител на "Славов Инк" ЕООД, с адрес на управление: гр. Бургас  ж.к. "Славейков" бл.37 вх.2 ет.2 за издадена Заповед №2797/03.10.2018г. на Красимир Стойчев - Заместник-кмет "Финанси, бюджет и икономика" в Община…

Прочетете повече