Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ УПИ I в кв.4 по плана на ж.к. „Възраждане гр.Бургас, ПИ с идентификатори

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 19 Март 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 1 Април 2021, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС
ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ПРИМОРИЕ"

 

Изх.№ 94-01-3369/20/17.03.2021г.             С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в УПИ УПИ I в кв.4 по плана на ж.к. „Възраждане гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.616.271, 07079.616.20, 07079.616.21, 07079.616.22 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ I в кв.4 по плана на ж.к. „Възраждане гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.616.271  по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция ЦАУ”Приморие” , ул.“Александровска №83 всеки работен ден  от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция ЦАУ”Приморие” до Община Бургас в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Тел. за справка:056/84 35 12.

 

Гл.специалист.............................

                         /Сл.Костадинова/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 491 Последна промяна: 13:21:07, 19 март 2021