Съобщение до всички собственици УПИ IV, КВ.43“В“ по плана на ж.к."Лазур"

Публикувано на: Четвъртък, 8 Април 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 22 Април 2021, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС
ДИРЕКЦИЯ  “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”
СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.444 ПО КК НА ГР. БУРГАС
(УПИ IV, КВ.43“В“ ПО ПЛАНА НА ЖК „ЛАЗУР“, ГР. БУРГАС)                                                   

Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №62/05.04.2021 г. за обект Монтаж на 2бр. електрически зарядни станции тип АС за електрически автомобили – всяка с мощност 22кW, в ПИ с идентификатор 07079.607.514 по КК на гр. Бургас, жк „Лазур“ (ул. „Иван Богоров“, до ТП „Флора“) с Възложители Община Бургас и „Елдрайв Чарджинг“ ЕАД.

Документацията за горепосочения обект е изложена за обществен достъп в стая 408 на Община Бургас. Издаденото разрешение за строеж №62/05.04.2021 г. подлежи на обжалване съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1149 Последна промяна: 15:44:25, 08 април 2021