Съобщение до Ивайло Фанев за издадена Заповед с която е одобрено измененние на ПУП-ПРЗ, местност "Черня бряст", землище на гр.Бургас

Публикувано на: Четвъртък, 8 Април 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 22 Април 2021, 00:00

ДО
ИВАЙЛО АСЕНОВ ФАНЕВ
Ж.к.“Красно село“бл.208,вх.“Ж“,ет.11,ап.29
Гр.София
/За ПИ с ид.07079.3.1303/                           

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №608/02.03.2021г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1967 и УПИ XI-1968, бивш масив 125, местност „Черния бряст“, землище на гр.Бургас – ПИ с идентификатори 07079.3.1967 и 07079.3.1968 по КККР на гр.Бургас и Заповед №609/02.03.2021г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрен РУП за УПИ VI-2778,УПИ XII-2779 и УПИ XI-2780, находящи се в бивш масив 125, местност „Черния бряст“, землище на гр.Бургас.

Заповедите са изложени в стая № 29 на II-ри етаж в сградата на Д”ЦАУ Освобождение”, к-с “Славейков”, гр.Бургас и можете да се запознаете с тях всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.

Настоящите заповеди подлежат на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването им. Жалбата следва да се подаде в два екземпляра.

 

МИЛЕНА АНДРЕЕВА
Гл.специалист в Дирекция УТ
Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1192 Последна промяна: 15:43:58, 08 април 2021